Aldehyder betegner en gruppe kjemiske forbindelser innenfor organisk kjemi der den funksjonelle gruppen består av karbon, hydrogen og oksygen (CHO). Formaldehyd er det enkleste av aldehydene, har lettgjenkjennelig lukt, og ble først oppdaget av Alexander Butlerov i 1859.