spesialsamlinger - historiske arkiv

Historisk arkiv

Stiklestad privatarkiv

NTNU Universitetsbiblioteket oppbevarer over 500 privatarkiver ved Gunnerusbiblioteket og Dorabiblioteket. Arkivene er fritt tilgjengelig for bruk på våre lesesaler, og materialet er kun unntaksvis klausulert. Samlingene består av arkiv fra en rekke områder: kunnskaps- og vitenskapshistorie, kulturhistorie, bedriftsarkiv, foreningsarkiv og ulike personarkiv.

Våre vitenskapshistoriske arkiver er i hovedsak arkiv etter ansatte ved NTNU og dets forløpere. Blant annet oppbevares arkiv etter nobelprisvinner i kjemi Lars Onsager, arkitekt og byplanlegger Sverre Pedersen og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS), hvorav de to siste er innlemmet i Norges dokumentarv.

Søk i våre arkivkataloger

Du kan søke i våre arkivkataloger gjennom den nasjonale samkatalogen Arkivportalen hvor over 70 arkivinstitusjoner publiserer sine kataloger. Universitetsbibliotekets privatarkiver ved NTNU Universitetsbiblioteket på Arkivportalen (sortert stigende på arkiver).

Gjennom arkivportalen kan du bestille arkivmateriale til lesesal (Dora og Gunnerusbiblioteket) eller digitale kopier.

Hvis du ikke finner det du leter etter må du gjerne ta kontakt med oss for veiledning.

Avlevere privatarkiv?

NTNU Universitetsbiblioteket tar imot og bevarer arkiv etter:

  • Vitenskapelige privatarkiver skapt i trøndelagsregionen og som er av forskningsmessig relevans for NTNUs fagområder.
  • Privatarkiv skapt av nåværende og tidligere ansatte og studenter ved NTNU.
  • Privatarkiv etter Trøndelag teater.
  • Privatarkiv som hører til samlinger som NTNU Vitenskapsmuseet oppbevarer eller mottar.
  • Privatarkiv etter arkitekter og arkitektselskap i trøndelagsregionen.
  • Privatarkiv etter NTNUs samarbeidspartnere som ikke er avleveringspliktige til annen arkivinstitusjon.
  • Fotografer, amatørfotografer og andre bildesamlinger

Hvis du ønsker å avlevere arkiv til NTNU Universitetsbiblioteket eller få ytterligere informasjon, kontakt Erlend Lund, eller e-post til privatarkiv@ub.ntnu.no

Standardkontrakt mellom giver av arkivmateriale og biblioteket

02 des 2019

bibliotek - dora - kontaktboks

Kontakt

Dorabiblioteket

Arkivsenteret, Maskinistgt.1
Tlf.: 73 59 00 80 / mob.: 918 97 868
E-post - generelt: dorabib@ub.ntnu.no
E-post bildesamlingen: bilder@ub.ntnu.no
E-post privatarkiv: privatarkiv@ub.ntnu.no

Postadresse: NTNU Universitetsbiblioteket, Dorabiblioteket, Postboks 8900, 7491 Trondheim

Åpningstider

1. september–31. mai

Mandag–onsdag: 09.00–15.00
Torsdag: 09.00–18.00
Fredag: 09.00–15.00
Lørdag–søndag: Stengt

1. juni–31. august
Mandag–fredag: 09.00-15.00
Lørdag–søndag: Stengt

Følg biblioteket på sosiale medier:

Ikon: Facebook Ikon: Blogg  Ikon: Instagram

spesialsamlinger - kontaktboks

Kontakt

Spesialsamlingene, Gunnerusbiblioteket

Kalvskinnsgt. 1B
Tlf.:  918 97 859
E-post: spesialsamlingene@ub.ntnu.no
Postadresse: 7491 Trondheim

Åpningstider lesesalen for Spesialsamlingene 

Mandagfredag: 08:3015:30 (etter avtale)

 

Følg Spesialsamlingene på sosiale medier:

ikon: facebook ikon: blogg  ikon: instagram