Historisk arkiv

Stiklestad privatarkiv

NTNU Universitetsbiblioteket oppbevarer over 500 privatarkiver ved Gunnerusbiblioteket og Dorabiblioteket. Arkivene er fritt tilgjengelig for bruk på våre lesesaler, og materialet er kun unntaksvis klausulert. Samlingene består av arkiv fra en rekke områder: kunnskaps- og vitenskapshistorie, kulturhistorie, bedriftsarkiv, foreningsarkiv og ulike personarkiv.

Våre vitenskapshistoriske arkiver er i hovedsak arkiv etter ansatte ved NTNU og dets forløpere. Blant annet oppbevares arkiv etter nobelprisvinner i kjemi Lars Onsager, arkitekt og byplanlegger Sverre Pedersen og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS), hvorav de to siste er innlemmet i Norges dokumentarv.

Søk i våre arkivkataloger

Du kan søke i våre arkivkataloger gjennom den nasjonale samkatalogen Arkivportalen hvor over 70 arkivinstitusjoner publiserer sine kataloger. Universitetsbibliotekets privatarkiver ved NTNU Universitetsbiblioteket på Arkivportalen (sortert stigende på arkiver).

Gjennom arkivportalen kan du bestille arkivmateriale til lesesal (Dora og Gunnerusbiblioteket) eller digitale kopier.

Hvis du ikke finner det du leter etter må du gjerne ta kontakt med oss for veiledning.

Avlevere privatarkiv?

NTNU Universitetsbiblioteket tar imot og bevarer arkiv etter:

  • Vitenskapelige privatarkiver skapt i trøndelagsregionen og som er av forskningsmessig relevans for NTNUs fagområder.
  • Privatarkiv skapt av nåværende og tidligere ansatte og studenter ved NTNU.
  • Privatarkiv etter Trøndelag teater.
  • Privatarkiv som hører til samlinger som NTNU Vitenskapsmuseet oppbevarer eller mottar.
  • Privatarkiv etter arkitekter og arkitektselskap i trøndelagsregionen.
  • Privatarkiv etter NTNUs samarbeidspartnere som ikke er avleveringspliktige til annen arkivinstitusjon.

Hvis du ønsker å avlevere arkiv til NTNU Universitetsbiblioteket eller få ytterligere informasjon, kontakt Erlend Lund, eller e-post til privatarkiv@ub.ntnu.no

Wed, 29 May 2019 11:15:01 +0200

Kontakt

Dorabiblioteket

Arkivsenteret, Maskinistgt.1
Tlf: 73 59 00 80 / 91 89 78 68
E-post - generelt: dorabib@ub.ntnu.no
E-post bildesamlingen: bilder@ub.ntnu.no
E-post privatarkiv: privatarkiv@ub.ntnu.no

Postadresse: 7491 Trondheim

 

Åpningstider 1. juni  31. august

Man.fre.: 09.00-15.00
Lør.søn.: stengt

1. juli - 2. august: stengt bibliotek på fredager

Åpningstider 1. september  31. mai

Man.fre.: 09.0015.00
Tors.: 09.0018.00
Lør.søn.: Stengt

Følg biblioteket på sosiale medier:

Ikon: Facebook Ikon: Blogg  Ikon: Instagram

Kontakt

Spesialsamlingene, Gunnerusbiblioteket

Kalvskinnsgt. 1B
Tlf:  918 97 859
E-post: spesialsamlingene@ub.ntnu.no
Postadresse: 7491 Trondheim

Åpningstider lesesalen for Spesialsamlingene 

Man-fre: 09:00-13:45 (etter avtale)

Torsdag 13. juni 2019

Spesialsamlingene er åpent kl. 09.00–12.00


Følg Spesialsamlingene på sosiale medier:

ikon: facebook ikon: blogg  ikon: instagram