nyweb - spesialsamlinger - norges dokumentarv

Norges dokumentarv

Norsk kulturråd har, på vegne av UNESCOs Memory of the World, utarbeidet et register for Norges dokumentarv.

Norges dokumentarv er en liste over de dokumenter som det er spesielt viktig at vårt samfunn tar vare på, da de synliggjør unike og uerstattelige dokumenter som representerer vår felles hukommelse.

Våre seks dokumenter, som oppbevares ved Gunnerusbiblioteket og Dorabiblioteket, representerer viktige hendelser i norsk historie. Vi er stolte av at disse seks er innlemmet på den nasjonale lista. Programmet Memory of the World skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre viktig norsk dokumentarv.

 

 

Se også

bibliotek - dora - kontaktboks

Kontakt

Dorabiblioteket

 

Biblioteklokalene er stengt.

 

Ta kontakt med oss på epost for spørsmål og veiledning.

Tlf.: 73 59 00 80 / mob.: 918 97 868

E-post - generelt: dorabib@ub.ntnu.no

E-post bildesamlingen: bilder@ub.ntnu.no

E-post privatarkiv: privatarkiv@ub.ntnu.no

 

Besøksadresse

Arkivsenteret, Maskinistgt.1

Postadresse: 7491 Trondheim

 

Følg biblioteket på sosiale medier:

Ikon: Facebook Ikon: Blogg  Ikon: Instagram Ikon: Twitter

spesialsamlinger - kontaktboks

Kontakt

Spesialsamlingene, Gunnerusbiblioteket

 

Biblioteklokalene er stengt.

Ta kontakt med oss på epost for spørsmål og veiledning.

E-post: spesialsamlingene@ub.ntnu.no

Besøksadresse

Kalvskinngt. 1B
Postadresse: 7491 Trondheim

 

Følg Spesialsamlingene på sosiale medier:

ikon: facebook ikon: blogg  ikon: instagram Ikon: Twitter