nyweb - spesialsamlinger - norges dokumentarv

Norges dokumentarv

Norsk kulturråd har, på vegne av UNESCOs Memory of the World, utarbeidet et register for Norges dokumentarv.

Norges dokumentarv er en liste over de dokumenter som det er spesielt viktig at vårt samfunn tar vare på, da de synliggjør unike og uerstattelige dokumenter som representerer vår felles hukommelse.

Våre seks dokumenter, som oppbevares ved Gunnerusbiblioteket og Dorabiblioteket, representerer viktige hendelser i norsk historie. Vi er stolte av at disse seks er innlemmet på den nasjonale lista. Programmet Memory of the World skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre viktig norsk dokumentarv.

 

 

Se også

bibliotek - dora - kontaktboks

Kontakt

Dorabiblioteket

Arkivsenteret, Maskinistgt.1

Åpningstider

Mandag og tirsdag: besøk etter avtale.  

Onsdag og fredag: 09.00-15.00

Torsdag: 09.00-18.00

 

Ta kontakt med oss på epost for spørsmål og veiledning.

Tlf.: 73 59 00 80 / mob.: 918 97 868

E-post - generelt: dorabib@ub.ntnu.no

E-post bildesamlingen: bilder@ub.ntnu.no

E-post privatarkiv: privatarkiv@ub.ntnu.no

 

Postadresse: NTNU UB, Dorabiblioteket, S. P. Andersens veg 11, 7031 Trondheim
 

 

Følg biblioteket på sosiale medier:

Ikon: Facebook Ikon: Blogg  Ikon: Instagram Ikon: Twitter

spesialsamlinger - kontaktboks

Kontakt

Spesialsamlingene, Gunnerusbiblioteket

Besøksadresse

Kalvskinnsgt. 1B
Tlf.:  918 97 859
E-post: spesialsamlingene@ub.ntnu.no
Postadresse: 7491 Trondheim

 

Åpningstider lesesalen for Spesialsamlingene

Mandag–fredag: 08:30–14:45 (etter avtale)

 

Følg Spesialsamlingene på sosiale medier:

ikon: facebook ikon: blogg  ikon: instagram Ikon: Twitter