NTNU Universitetsbibliotekets personvernerklæring

NTNU Universitetsbibliotekets personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan NTNU Universitetsbiblioteket samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det blir samlet inn opplysninger (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Personvernerklæringer

Denne personvernerklæringen forteller hvordan NTNU samler inn og bruker personopplysninger i NTNU Open. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det blir samlet inn opplysninger (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan NTNU UB håndterer personopplysninger (personopplysningslova § 18 1. ledd) når du benytter det åpne institusjonelle arkivet NTNU Open.

Personvernerklæring for NTNU Open

Denne personvernerklæringen forteller hvordan NTNU samler inn og bruker personopplysninger i Oria. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det blir samlet inn opplysninger (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan NTNU UB håndterer personopplysninger (personopplysningslova § 18 1. ledd) når du benytter søketjenesten Oria.

Personvernerklæring for oria.no

Denne personvernerklæringen forteller hvordan NTNU samler inn og bruker personopplysninger i OJS. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det blir samlet inn opplysninger (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan NTNU UB håndterer personopplysninger (personopplysningslova § 18 1. ledd) når du benytter publiseringstjenesten OJS.

Personvernerklæring for NTNU

NTNU Universitetsbiblioteket er systemeier for Cristin ved NTNU, og er kontaktpunkt for Cristin-sekretariatet.

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning er behandlingsansvarlig for Cristin-systemet, og NTNU Universitetsbiblioteket henviser til personvernerklæring for Cristin

Personvernerklæringer

Rettighetene dine

Rettighetene dine når det gjelder innsyn, retting, sletting samt kontaktpunkter for dette er oppgitt i NTNUs personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Ved NTNU er det i samsvar med kravene i personopplysningslovens § 2 nr. 4 rektor som har det overordnede ansvaret for all håndtering av personopplysninger (se personvernerklæring for NTNU)

Endringer i personvernerklæringen

NTNU Universitetsbiblioteket forbeholder seg retten til når som helst å endre personvernerklæringen. En slik endring gjelder fra det tidspunktet en oppdatert personvernerklæring blir publisert på dette nettstedet. 

05 jul 2018