Om NTNU Universitetsbiblioteket

NTNU Universitetsbiblioteket er et offentlig vitenskapelig bibliotek, etablert i 1996 i forbindelse med opprettelsen av NTNU. Biblioteket har imidlertid røtter tilbake til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs bibliotek fra 1768, og er dermed Norges eldste vitenskapelige bibliotek.

Med 15 campusbibliotek i Trondheim, Ålesund og Gjøvik er bibliotekets hovedoppgave å støtte forskning, undervisning og formidling ved NTNU. Våre primærbrukere er studenter og ansatte ved NTNU, men personer uten tilknytning til universitetet kan også låne fra bibliotekets samlinger.

Les mer om NTNU Universitetsbiblioteket på Wikipedia.

Kart over seksjonene ved biblioteket.

Thu, 08 Feb 2018 11:15:52 +0100