Om NTNU Universitetsbiblioteket

Om NTNU Universitetsbiblioteket

NTNU Universitetsbiblioteket er et offentlig vitenskapelig bibliotek, etablert i 1996 i forbindelse med opprettelsen av NTNU. Biblioteket har imidlertid røtter tilbake til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs bibliotek fra 1768, og er dermed Norges eldste vitenskapelige bibliotek.

Med 15 campusbibliotek i Trondheim, Ålesund og Gjøvik er bibliotekets hovedoppgave å støtte forskning, undervisning og formidling ved NTNU. Våre primærbrukere er studenter og ansatte ved NTNU, men alle kan låne fra bibliotekets samlinger.

Les mer om NTNU Universitetsbiblioteket på Wikipedia.

Kart over seksjonene ved biblioteket.

20 nov 2018