(horizontal spacer) kysspubliser 1312240783 hvor du vil

bibliotek - teknologi - top splash

Hovedbygget NTNU Gløshaugen. Foto.
Foto: NTNU UB

Velkommen til

Teknologibiblioteket

Biblioteket har Norges største samlinger innen teknologiske fag. Vi dekker fagområder det forskes og undervises i ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk og Fakultet for ingeniørvitenskap. Vi har også eget matematikkbibliotek.

Live-oppdatering:

Live-oppdatering:

Her ser du oversikt over hvor mange som besøker de ulike bibliotekene akkurat nå.

Ledige arbeidsplasser akkurat nå

nyweb - bibliotek - teknologi - responive modulknapper

Biblioteket tilbyr

Samlinger

Bøker, tidsskrift, aviser, kart.

Rom og utstyr

Grupperom, lese- og arbeidsplasser, PC, utskrift.

Arrangement og utstillinger

Utstillinger, boklansering, seminar.

Låne fra biblioteket

Informasjon om hvordan du låner, lånekort, låneregler og priser.

UB - SoMe

Apningstider

Åpningstider

Teknologibiblioteket

Stor, gammel og flott bygning. Foto

Teknologibiblioteket

Hovedbygget, Høgskoleringen 1, 1. etg

Åpent: Mandag–søndag 7–20
Betjent: Mandag–torsdag 8.30–18 / fredag 8.30–15

Sommeråpningstider
Betjent:
12. juni–30. juni: kl. 10–14
3. juli–21. juli: kl. 12–14
7. august–11. august: kl. 12–14
14.–18. august: kl. 10–14

Ubetjent: 24. juli–4. august

Bruk NTNU-kort for tilgang til lokalene utenom betjent åpningstid

Mini calevent portlet

Arrangement og kurs

forside - flere arrangement