(horizontal spacer) kysspubliser 1312240783 hvor du vil

bibliotek - teknologi - top splash

Hovedbygget NTNU Gløshaugen. Foto.
Foto: NTNU UB

Velkommen til

Teknologibiblioteket

Biblioteket har Norges største samlinger innen teknologiske fag. Vi dekker fagområder det forskes og undervises i ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk og Fakultet for ingeniørvitenskap. Vi har også eget matematikkbibliotek.

UB - SoMe

nyweb - bibliotek - teknologi - responive modulknapper

Biblioteket tilbyr

Samlinger

Bøker, tidsskrift, aviser, kart.

Rom og utstyr

Grupperom, lese- og arbeidsplasser, PC, utskrift.

Arrangement og utstillinger

Utstillinger, boklansering, seminar.

Låne fra biblioteket

Informasjon om hvordan du låner, lånekort, låneregler og priser.

Apningstider

Åpningstider

Teknologibiblioteket

Stor, gammel og flott bygning. Foto

Teknologibiblioteket

Hovedbygget, Høgskoleringen 1, 1. etg

Åpent: Mandag–søndag 7–20
Betjent: Mandag–torsdag 8.30–18 / fredag 8.30–15

Bruk NTNU-kort for tilgang til lokalene utenom betjent åpningstid

Mini calevent portlet

Arrangement og kurs

forside - flere arrangement