Praksiskonferansen 2022 ved NTNU, Trondheim

Praksiskonferansen 2022 ved NTNU, Trondheim

Nasjonal konferanse for praksis i lærerutdanningene

Praksiskonferansen 2022 ble arrangert ved NTNU i Trondheim.

Målgruppen var alle som jobbet med praksis i lærerutdanningene.

Dilemma i praksis

Tema for konferansen var Dilemma i praksis. Det ble belyst på ulike måter og med ulike vinklinger. Programmet besto av plenumsforedrag, sofaprat, debatter, gruppediskusjoner og paralleller. Elevenes lek, nysgjerrighet og undring var perspektiver vi tok med oss inn som et rammeverk i konferansen. Til å lose oss gjennom både det faglige programmet, samt festmiddagen, hadde vi Polkabjørn og Kleine Heine.

Foredragsholdere

  • Ola Harstad: Om dilemmaets uovertruffenhet
  • Silje Neraas: Dilemma i barnelitteraturen
  • Mona Halsaunet Frønes: Praksisfortellinger - næring til en levende yrkesrolle

praksiskonferanse høyre side

Samarbeidspartner:

Logo Dronning Mauds Minne. png