Har du forslag til nytt navn på Ocean Space Centre?

Har du forslag til nytt navn på Ocean Space Centre?

I mange år har vi brukt Ocean Space Centre, men nå skal kunnskapssenteret for havteknologi få nytt navn. Det nye navnet skal være på norsk, det skal være enkelt og forankret til det vi driver med. Har du innspill på hva det kan være? 

Ocean Space Centre er viktig for byen, studentene ved NTNU og det verdensledende forskningsmiljøet til NTNU og SINTEF. Gode norske navn på senteret, byggene vi skal bygge og uteområdene er viktig for identiteten vår. Jeg håper vi får inn mange innspill fra alle som engasjerer seg i arbeidet, enten det er fra lokalmiljøet eller fagmiljøet, sier Olav Bolland, dekan ved fakultetet for ingeniørvitenskap og leder for prosjektets styringsgruppe. 

30 mar 2022

Eget navneutvalg skal foreslå nye navn 

Eget navneutvalg skal foreslå nye navn 

NTNU og SINTEF har satt ned et navneutvalg som skal foreslå et norsk navn på det nye senteret på Tyholt. Navneutvalget sitt mandat er å komme med et forslag til rektor på NTNU, som formelt beslutter navnet.  

Til arbeidet ønsker navneutvalget dine innspill. Frem til 21. april 2022 kan du komme med forslag. Navneutvalget står fritt til å velge mellom innspillene, eller jobbe frem egne forslag.

Vi premierer de tre beste innspillene med gavekort.

Kriterier

Det nye navnet til skal gi positive assosiasjoner for studentene, de ansatte og de som besøker senteret. Det skal bidra til å bygge identitet og samtidig gjøre det enkelt å finne fram på Tyholt.  

Navnet følger Språkrådets anbefalinger og har disse kriteriene 

  • Navnet skal være på norsk. 
  • Navnet skal være kort og enkelt. Det skal være enkelt å forstå og lett å uttale. 
  • Navnet skal være forankret til aktiviteten, historien eller kunnskapstradisjonen til senteret. 

Forankring til aktiviteten, historien og kunnskapstradisjonen

Forankring til aktiviteten, historien og kunnskapstradisjonen

Ocean Space Centre handler om mulighetene som ligger i havet. Senteret blir ett av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning i havteknologi. Det skal utdanne fremtidens spesialister i marin teknikk og forske frem løsningene som gjør det mer bærekraftig å utvikle mulighetene som ligger i havet. Senteret skal sikre Norges posisjon som ledende havnasjon og bidra til den grønne omstillingen av Norge. 

Senteret vil huse  ansatte, studenter, doktorgradsstudenter og forskere ved institutt for marin teknikk på NTNU, og ansatte og forskere ved SINTEF Ocean  

I 1913 startet visjonære NTH-professorer arbeidet med å bygge en skipsmodelltank i Trondheim. I 1939 ble den første skipsmodelltanken innviet på Tyholt. I 1966 ble anlegget utvidet med et kavitasjonslaboratorium, og 1977 ble Marinteknisksenter etablert. Senteret er et samarbeid mellom NTNU og SINTEF, og består av senter for skip og havkonstruksjoner, Senter for fremragende forskning NTNU AMOS og marinbiblioteket. Siden etableringen i 1977 har Marinteknisksenter blitt bygd ut med ulike basseng og laboratorier. Blant annet med havbassenglaboratoriet i 1981.  

Marin teknikk bidrar til å løse globale utfordringer knyttet til klima, miljø, energi, mat og effektiv transport. Fagfeltet jobber med skipsteknikk, vindturbiner, utstyr til fiskerier, havbruk, og olje- og gassutvinning til havs. Kunnskapstradisjonen jobber med løsninger for fornybar industri utaskjærs, som vind-, bølge-, sol- og strømkraft. I tillegg jobber den med infrastruktur langs kysten, som flytende bruer og marin robotikk som bidrar til å kartlegge og overvåke havene.   

Dette skal få nytt navn

Dette skal få nytt navn

​​Bilde av byggene som utgjør Ocean Space CentreOcean Space Centre skal bidra til en bærekraftig utvikling av Norge som havnasjon. Senteret gir NTNU og SINTEF laboratorier, fasiliteter og lokaler i verdensklasse. Det bidrar til at vi kan utdanne fremtidens spesialister i havteknologi og forske frem verdensledende kunnskap og løsninger.  

Innvending trapp fra kontorbyggetFløy A – kontor og læringsareal for studenter og ansatte. 

Fløy B – de store bassengene. Her er havbassenget, sjøgangsbassenget og verksted. I kjelleren blir det lager og parkeringsplasser. 

Fasadebildet av kontorbygg på Tyholt

Fløy C  –studentlaboratorier. Her blir det våte og tørre laboratorier for studenter og forskere. 

Bilde av uteområdet på Tyholt. Mennesker og gressplen mellom to bygg.

Uteområdet langs det store sjøgangsbassenget. Området er langt og smalt. Her blir det trær, busker, benker og gressplener. 

Hovedinngang til senteret med mennesker og sykler på et fint uteområde

 

Uteområdet ved hovedinngangen binder kontor- og undervisnings-bygget, til studentlaboratoriene. Her blir det benker, stoler, og et lite vannspeil.