Regjeringen foreslår å utsette byggingen av Ocean Space Centre

Regjeringen foreslår å utsette byggingen av Ocean Space Centre

I forslaget til revidert statsbudsjett for 2022 foreslår Regjeringen å utsette byggingen av Ocean Space Centre. NTNU og SINTEF er svært skuffet over forslaget, og er redd dette setter hele prosjektet i fare.

–  Om forslaget går igjennom vil det få store konsekvenser for den grønne omstillingen av norske havnæringer og satsingen på havvind. Norge risikerer å miste muligheten for å etablere et nasjonalt utdannings- og forskningssenter i verdensklasse, sier Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU og leder av prosjektets styringsgruppe.

For NTNU og SINTEF kommer beskjeden helt uventet. Finansiering og oppstart av prosjektet ble vedtatt av Stortinget i desember, og for to måneder siden kom det endelige klarsignalet fra regjeringen i form av oppdragsbrevet som ble sendt til Statsbygg.

Portrettbilde av Olav Bolland
Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU.

–Prosjektet er i rute. Etter planen skulle byggingen starte i august i år.  Statsbygg har innhentet pristilbud som er innenfor prosjektets budsjettrammer. Vi mener at det er mulig å realisere prosjektet innenfor rammene Stortinget har vedtatt. En utsettelse innebærer en enorm risiko for prosjektet, og kan bidra til at senteret ikke blir noe av.

En utsettelse vil føre til økte kostnader

Regjeringens begrunnelse for utsettelsen er press i økonomien og frykt for økte kostnader som følge av økte materialkostnader. Bolland mener at utsettelsen vil føre til økte kostnader for prosjektet.
– Dette vil være dårlig bruk av offentlige midler. I tillegg må vi oppløse en stor prosjektorganisasjon hvor vi har hentet inn noen av de fremste ekspertene på komplekse byggeprosjekter. Å etablere en ny organisasjon vil ta tid og blir dyrt, sier Bolland.
De økte kostnadene ved en utsettelse er estimert til mellom 500 og 750 millioner. Omtrent 100 millioner av oppstartsmidlene er allerede brukt. Kostnadene til en forsvarlig «nedpakking» av prosjektet er beregnet til 150 millioner kroner. 

Vil svekke teknologiutviklingen i Norge

Bolland frykter at de økte kostnadene må hentes inn gjennom kutt i planlagte bygg eller utstyr i laboratoriene, og at en utsettelse vil bli svært uheldig for Norges posisjon som havnasjon. Norge risikerer å bli akterutseilt og at teknologiutviklingen overlates til land som Kina.

– Det er først når vi får en kombinasjon av utdanning- og kunnskapsmiljø og en forskningsinfrastruktur i verdensklasse, at vi virkelig kan bidra til å sikre Norges posisjon som ledende havnasjon. Senest i går lanserte regjeringen en stor satsing på havvind. I dag setter de en stopper for den forskningen og utdanningen som skal bidra til at dette blir en suksessfull næring for Norge. Nå får vi sette vår lit til stortingsflertallet, avslutter Bolland.