Havvindsatsing uten grunnfeste

Havvindsatsing uten grunnfeste

Dagen etter Regjeringens pressekonferanse om storstilt satsing på flytende havvind kommer den paradoksale beskjeden om at Ocean Space Centre på Tyholt skal utsettes.

Kronikk i E24.
Vegar Johansen, administrerende direktør i Sintef Ocean
Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU

Innen 2030 ønsker Regjeringen å bygge 1500 flytende vindturbiner, og dermed doble strømproduksjonen i Norge. Ocean Space Centre er en sentral aktør for å kunne lykkes med dette.

Flytende havvind er et av de store satsingsområdene både hos NTNUs Institutt for marin teknikk og SINTEF Ocean. På det Marintekniske senteret på Tyholt foregår det utdanning, forskning og utvikling i verdensklasse.

Sentral i utdanning og forskning på havvind

Institutt for marin teknikk, instituttet på NTNU som holder til på Tyholt, har 15 pågående doktorgrader på nettopp flytende havvind. SINTEF Ocean er sentral i testing og utvikling av flytende havvindskonstruksjoner på oppdrag fra store industriaktører. Verdens første flytende havvindturbin, Hywind, ble testet i havbassenget på Tyholt i 2005. 

Portrettbilde av Olav Bolland og Vegar Johansen
Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU
Vegar Johansen, administrerende direktør i Sintef Ocean

Det var starten på et globalt havvindeventyr. Teknologien er videreutviklet og tatt i bruk i verdens største flytende havvindpark Hywind Tampen, som etter planen vil være klar for oppstart senere i år. Et annet eksempel er Empire-utbyggingen i New York: 1 million husstander får fornybar kraft fra det kommende feltet. Dette ville ikke blitt realisert uten det marintekniske miljøet på Tyholt.

Mener Regjeringen alvor med offshore havvindsatsing bør man ikke utsette byggingen av Ocean Space Centre.

Behov for mer forskning på havvind

Mens vindkraft på land er utviklet til å være en relativt prisgunstig teknologi, er flytende havvind fortsatt umoden teknologi, og en av de mest kostbare teknologiene for fornybar energi som er aktuell for Norge. 

For at Norge skal lykkes med satsingen som Regjeringen kunngjorde onsdag denne uken kreves det fortsatt tung satsing på forskning, utvikling, og ikke minst utdanning av relevant ekspertise, slik at vi kan få prisen ned til et akseptabelt nivå. SINTEF og NTNU er i gang med dette.

Skal Norge lykkes med satsingen, trengs også verdensledende kompetanse og forskningsinfrastruktur. 

Ocean Space Centre vil gi oss den verdensledende forskningsinfrastrukturen som Norge og norsk industri trenger for å lykkes med satsingen på flytende havvind – og andre deler av det grønne skiftet innen det maritime området, slik som nullutslipps skipsfart.

Norge har ikke tid til å vente på at Ocean Space Centre-prosjektet kanskje skal startes opp igjen senere. Forslaget til revidert nasjonalbudsjett har skapt en usikkerhet som er meget skadelig.

Uklok og kortsiktig politikk kan nå erodere vekk studentgrunnlaget og forskerne som trengs for å bygge opp satsingen i havvind og andre viktige satsinger i havrommet i årene fremover. Nye forskningslaboratorier trengs for at forskere og studenter skal kunne bidra til utviklingen videre. 

De som skal jobbe for at Norge skal lykkes med det nye norske industrieventyret: å lage nyskapende, smarte, sterke, sikre, lønnsomme og effektive flytende havvindsturbiner trenger politikere som ikke sparker bein under egne satsingsområder.