Grunnstenen på plass for Norsk havteknologisenter

Grunnstenen på plass for Norsk havteknologisenter

Milepæl: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran fikk æren av å legge ned Norsk havteknologisenters grunnsten tirsdag 22. august. Foto: Statsbygg

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran la tirsdag ned grunnstenen for anlegget på Tyholt som skal bidra til en bærekraftig utvikling av havnæringene. 

– Grunnstensnedleggelsen markerer startskuddet for et løft innenfor maritim og marin forskning og utdanning. Det er også starten på et stort nasjonalt prosjekt for havnasjonen Norge. Laboratoriene ved Norsk havteknologisenter vil være i verdensklasse og et viktig redskap i utviklingen av morgendagens utdanning, forskning og havnæringer, sier rektor Anne Borg ved NTNU.

I senterets laboratorier vil det bli testet og forsket på modeller av for eksempel vindturbiner, fiskemerder, soløyer og skip. 

Norsk havteknologisenter er på ca. 45 000 kvadratmeter og erstatter det gamle Marinteknisk senter som nå er revet på Tyholt. Det nasjonale senteret blir hovedsete for NTNU og SINTEFs utdanning og forskning innen havteknologi.

– Senteret gir oss muligheter til bedre overvåkning av havet, utvikling av mer bærekraftig mat, fornybar energi og klimavennlige skip. Det vil være et viktig senter for teknologihovedstaden Trondheim, for Norge og for havnæringene internasjonalt, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef. 

Reguleringsplanen for byggeprosjektet ble vedtatt i 2021 og oppstartsbevilgning ble gitt i statsbudsjettet for 2022. Nå er byggingen i gang.

– Dette er et unikt byggeprosjekt som skal forsterke Norges posisjon som ledende havnasjon. Her bygger og utvikler vi laboratorier med høyspesialisert utstyr i tett samarbeid med NTNU og Sintef, men også med våre entreprenører og nasjonale og internasjonale leverandører, sier byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg.

Les saken og se bilder hos NTNU Nyheter