Finansieringen av Ocean Space Centre er på plass

Finansieringen av Ocean Space Centre er på plass

17.desember 2021 vedtok Stortinget finansieringen som sikrer byggestart for Ocean Space Centre i 2022.

Regjeringens forslag til byggestart for Ocean Space Centre i 2022 har en samlet kostnadsramme på 8,1 milliarder kroner. Vedtaket ble gjort som en del av behandlingen av Nærings- og fiskeridepartementets budsjett.

Dette var den andre gladnyheten for havteknologisentret etter at ESA onsdag ga klarsignal for byggingen.

– Vi er takknemlige for den brede politiske støtten til prosjektet både fra den sittende og tidligere regjeringer. Det er et tydelig signal om hvor viktig dette senteret er. Endelig kan vi få det senteret som så mange har jobbet for helt siden 2005. Går alt etter planen kan byggingen starte allerede i august neste år, sier Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU, som leder prosjektets styringsgruppe.

Reguleringsplanen ble vedtatt i Trondheim kommune i høst, men det har kommet noen klager på vedtaket. Disse må behandles før byggingen kan settes i gang.