Enighet om 230 millioner til Ocean Space Centre i 2022

Enighet om 230 millioner til Ocean Space Centre i 2022

Ocean Space Centre får 230 millioner til oppstart av byggeprosjektet i år. Det er klart etter at regjeringspartiene sammen med SV har sikret flertall for forslaget til revidert statsbudsjett. 

– Endelig kan vi komme i gang med realiseringen av Ocean Space Centre. Arbeidet med å sikre finansieringen har vært et stort lagarbeid mellom NTNU, Sintef og med alle støttespillerne våre i arbeids- og næringslivet. Vi er veldig glade for at vi nå har finansieringen på plass til å starte byggingen av prosjektet i høst, sier Olav Bolland, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU og leder av prosjektets styringsgruppe. 

God fremdrift tross usikkerhet

Selv om regjeringen i revidert nasjonalbudsjett først foreslo å utsette byggestarten for Ocean Space Centre, og statsforvalteren har brukt mer tid enn forventet på å behandle klagene på reguleringsplanen, har prosjektet jobbet tilnærmet som planlagt. 
Sammen med Statsbygg skal prosjektet nå se nærmere på hvordan disse forsinkelsene påvirker oppstarten. 

Statsbygg er i ferd med å tildele kontraktene for byggingen av kontorbygget og rive- og grunnarbeidet for bassengfløyen. Ventet oppstart på byggeplass er i høst.

Besluttes formelt av Stortinget 17. juni

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran kom med positive signaler om finansieringen forrige uke. 
Da tydeliggjorde han at Ocean Space Centre er viktig for regjeringen og de har jobbet med å finne løsninger for at prosjektet kan starte opp som planlagt i år. 
Revidert nasjonalbudsjett blir formelt besluttet av Stortinget 17. juni. 
 

14 jun 2022