Dette innebærer forslaget til kuttliste

Dette innebærer forslaget til kuttliste

I tråd med oppdraget fra regjeringen har Statsbygg, i samråd med NTNU og SINTEF, utarbeidet en liste over mulige kostnadskutt om prosjektet kommer i en situasjon hvor kostnadsrammene utfordres.

– Vi er glade for at regjeringen i likhet med oss er opptatt av en god kostnadsstyring i prosjektet. Det bidrar til forutsigbarhet og øker sjansen for at prosjektet holder seg innen rammene, sier dekan for Fakultetet for ingeniørvitenskap og leder av prosjektets styringsgruppe Olav Bolland.

Vanlig med kuttlister

Det er standard prosedyre at offentlige byggeprosjekter utarbeider en liste over mulige kostnadskutt. Lista er et verktøy som kan tas i bruk om prosjektet skulle vise seg å utfordre kostnadsrammene. Kuttlisten er en del av bestillingen som ble gitt til Statsbygg gjennom oppdragsbrevet i vår. Bestillingen ble gjentatt som en del av det nye oppdragsbrevet som kom i etterkant av forhandlingen rundt revidert nasjonalbudsjett, som konkluderte med at prosjektet kunne fortsette som planlagt.

–Prosjektets klare mål er at det ikke skal bli nødvendig å ty til denne lista. Det skal vi arbeide hardt for gjennom god prosjekt- og kostnadsstyring, og gjennom å opprettholde det gode samarbeidet vi har med Statsbygg, sier Bolland.

Dette er kuttlisten Statsbygg sendte til Nærings- og fiskeridepartementet 7. juli 2022.

Innenfor budsjettet

Så langt er påløpte kostnader i prosjektet i tråd med estimater som er gjort tidligere, og innenfor budsjett. På bakgrunn av kostnadsoverskridelser i andre offentlige byggeprosjekt, og den ekstraordinære prisveksten på innsatsfaktorer og råvarer som vi har sett den siste tiden, har regjeringen signalisert at de også i Ocean Space Centre-prosjektet vil følge kostnadene tett.

–Dette ser vi bare positivt på. Samtidig vil jeg understreke at prosjektet har god kontroll på kostnadssiden de neste to årene. Det er først når nye kontrakter skal inngås høsten 2023 at vi eventuelt vil se konsekvensene av en prisvekst, men hvordan råvareprisene vil bli da er det ingen som vet nå, sier Bolland.

Nye kostnadskutt påvirker samfunnsmålene

Etter at prosjektet ble redusert med 1 milliard kroner i forbindelse med vedtaket på fjorårets statsbudsjett, er det viktig å unngå ytterligere kutt.
–Nye kutt vil fort gå utover funksjonalitet og samfunns- og effektmålene som er satt for prosjektet. Enkelte kutt kan også utfordre ESA-godkjenningen av finansieringen av senteret. Det er viktig at regjeringen er oppmerksom på dette. I notatet som Statsbygg har sendt over er det derfor tydeliggjort hvilke konsekvenser eventuelle kutt kan få, avslutter Bolland.

Konsekvenser av forslag til kuttliste. Les notatet fra Menon Economics. 

NTNU og Sintef sin vurdering av konsekvenser av forslag til kuttliste.