525 innspill til navneprosessen for Ocean Space Centre

525 innspill til navneprosessen for Ocean Space Centre

Navneutvalget som skal foreslå norsk navn på Ocean Space Centre har fått 525 innspill. Mange av innspillene har havet som overordnet tema, men det er også flere som foreslår at det nye senteret bør bevare det historiske navnet til fagmiljøet; Marinteknisk senter.

– Det er godt å se at så mange har engasjert seg og gitt innspill til navneprosessen. Her er det mange som har tenkt helhetlig, brukt tid og begrunnet innspillene sine godt, sier Olav Bolland, dekan ved fakultetet for ingeniørvitenskap og leder for NTNUs og SINTEFs styringsgruppe for prosjektet. 

Nå skal innspillene bearbeides og i løpet av våren vil navneutvalget jobbe frem gode norske navn på senteret, byggene og uteområdene.

Hør mer om prosjektet i dette intervjuet med Olav Bolland (NRK).

Helhetlige forslag med gode begrunnelser

De aller fleste innspillene er knyttet til navnet på det nye forskningssenteret på Tyholt. Mange har også gitt innspill til navn på de nye byggene og uteområdene. 180 personer har sendt innspill.

Se fullstendig oversikt over innspillene her.

Involverer Språkrådet i arbeidet

Navneutvalget sitt mandat er å jobbe frem nye navn som endelig besluttes av rektoratet på NTNU. Før navneforslagene legges frem, skal også Språkrådet gi sine synspunkter på navneforslagene.

Bolland setter pris på at Språkrådet er involvert i prosessen. I tillegg er han opptatt av at prosessen fremover er åpen.

– For oss er det viktig at navnene vi kommer frem til er identifiserende, fungerer i praksis og står seg over tid. En åpen, konstruktiv og involverende navneprosess er viktig for at vi skal lykkes med det, sier Olav Bolland.

Norsk navn på plass i løpet av høsten

Navneutvalget skal etter planen ha en kortliste med navn klar i midten av juni. Navneforslagene blir behandlet at rektoratet på NTNU i løpet av august.

Navneutvalget består av fagpersoner fra ulike miljø på NTNU og SINTEF:
Olav Bolland – dekan Fakultet for ingeniørvitenskap NTNU 
Ole E. Wattne – universitetslektor, Institutt for design NTNU 
Dariusz Fathi – forskningssjef, avdeling for skip og havkonstruksjoner, SINTEF Ocean 
Merete Kvidal – prosjektdirektør for camputvikling NTNU 
Sverre Steen – instituttleder marin teknikk, NTNU 
Ingrid Marie Heiene – stipendiat, institutt for språk og litteratur NTNU  
Mats Wesche Svenkerud – studenttillitsvalgt, NTNU

10 mai 2022