Område for syntese ved kjemiske metoder

Området er tilrettelagt for karakterisering og nanostrukturering av overflater og partikler og holder renhetsklasse ISO 7 (10 000). Fasilitetene har utstyr for følgende prosesser:

Nanosyntese:

 • Våtkjemiske metoder (dip / spin coatere, mikrobølgeovn)
 • Hydrotermisk syntese (høytemperaturs ovner, autoklaver)
 • Nanopartikkel / struktur separasjon (sentrifuger, ultralyd)
 • Nanoimprinting
 • CVD (chemical vapour deposition)

Nanoskala karakterisering:

 • AFM (Atomic Force Microscope ) morfologisk / elektrokjemisk
 • SECM (Scanning Electrochemical Microscope)
 • PSA (Particle size analysis)

Videre tilbys:

 • Personlige arbeidsplasser (benker, avtrekkskap, LAF benker)
 • Adgang til hanskebokser (N2, Ar) og vakuumlinjer
 • Generelt laboratorieutstyr
 • Kjemikalier: Standard bulk kjemikalier vil bli tilbudt av NTNU NanoLab. Spesialiserte kjemikalier / forbruksartikler må dekkes av bruker.

Informasjon om renrommet