NIDARK - Revitalisering av arkeologiske gjenstander og dokumentasjon fra middelalderbyen Nidaros

NIDARK - Revitalisering av arkeologiske gjenstander og dokumentasjon fra middelalderbyen Nidaros

Fra 1970 og frem til i dag har Riksantikvarens distriktskontor Nord og senere NIKU gjennomført omfattende utgravninger i Trondheims bygrunn. Disse har frembragt vesentlig ny kunnskap om byens utvikling og kartlagt kirker, klostre og kirkegårder, bebyggelsesstruktur, gateløp og tomteinndeling, og kastet nytt lys over levekår og den materielle kulturen til middelalderens bybefolkning. 

Foto: Åge Hojem, NTNU VitenskapsmuseetFoto: Åge Hojem, NTNU VitenskapsmuseetFoto: Åge Hojem, NTNU VitenskapsmuseetFoto: Åge Hojem, NTNU VitenskapsmuseetFoto: Trond Sverre Kristiansen, NTNU Vitenskapsmuseet

Funnmengden som ble samlet inn under disse undersøkelsene er enorm. Nesten 250 000 enkeltobjekter fra Trondheims bygrunn oppbevares i NTNU Vitenskapsmuseets kulturhistoriske samlinger. Det byarkeologiske materialet og tilhørende dokumentasjon utgjør en uvurderlig og utømmelig kilde til kunnskap og forskning. På lik linje med selve middelalderbyen Nidaros representerer funnene fra bygrunnen en samling av nasjonal interesse. Imidlertid kom de fleste av funnene frem i en pre-digital tid og er derfor ordnet og oppstilt etter et gammelt og komplisert system som gjør materialet vanskelig tilgjengelig for forskning, formidling og museal forvaltning. I tillegg er kun et lite antall gjenstander fotografert.  

Middelalderen i Trondheim har fått fornyet og økt interesse de siste årene. Nyere undersøkelser i bygrunnen, særlig av den antatte Klemenskirken, og utviklingen av flere forskningsprosjekter som det NFR-finansierte prosjektet MedHeal600 og NTNUs forskningsnettverk Nexus Nidaros resulterer i økt etterspørsel etter materiale fra bygrunnen. Gjennom prosjektet NIDARK skal dette materialet revideres og tilrettelegges digitalt for å gjøre det lettere tilgjengelig for både forskere og allmennheten. Revisjonen av hele materialet antas å ville ta flere år. I 2018 iverksettes et forprosjekt for å utvikle, teste og evaluere strategier og metoder for revisjonen i et hovedprosjekt.

 

Området rundt Klemenskirken

Utgravningen av den antatte Klemenskirken ved Søndre gate i Trondheim i 2016 ble oppfattet som en arkeologisk sensasjon og har skapt stor nasjonal og internasjonal interesse. Ifølge Snorres kongesaga skal liket av Olav Haraldsson ha blitt bisatt på et høyalter inne i Klemenskirken da den ble erklært som hellig i 1031, ett år etter slaget på Stiklestad. Denne kirken tror man nå å ha funnet ved utgravningen i Søndre gate. De arkeologiske undersøkelsene på stedet kunne avdekke i alt fire kirker som hadde stått på samme plass etter hverandre, før den siste kirken gikk ut av bruk ca. år 1200.

Den antatte Klemenskirken ligger innerst i en tidligere bukt ved Nidelvas utløp, i et område som trolig kan identifiseres med det stedet som i Snorres kongesaga ble kalt Skipakrok, og der Olav Tryggvason ifølge sagaen skal ha grunnlagt byen Trondheim og gitt tomter til kjøpmenn og håndverkere.

Allerede på 1970-tallet var det blitt gjennomført store arkeologiske utgravninger i dette området, på Søndre gate 4 i perioden 1972-1975, i Erling Skakkes gate 1 i 1972, og i Kjøpmannsgata 20-26 (Folkebibliotekstomta) i perioden 1973-1985. NIDARK skal i den første fasen av prosjektet fokusere på to av disse utgravninger, Søndre gate 4 og Erling Skakkes gate 1. Etter over 40 år i arkeologiske magasin skal funnene fra disse utgravningene revitaliseres og for første gang tilgjengeliggjøres på nettet. Tilretteleggingen av funnmaterialet fra flere utgravninger i Klemenskirkekvartalet vil supplere bildet av Trondheims tidligste historie i dette området og gi et unikt innblikk i hvordan livet i nærheten av den antatte Klemenskirken utspilte seg i middelalderen, hvilke aktiviteter som foregikk og hvilke gjenstander folk brukte og omga seg med.

Foto: Fra NTNU Vitenskapsmuseets billedarkiver

04 mai 2022

Ressurser

Ressurser

NIDARK i sosiale medier

NIDARK i sosiale medier

Følg NIDARK på Facebook

Prosjektresultater

Prosjektresultater

Kontakt NIDARK

Prosjektdeltakere

Grete Irene Solvold
Heidi Eltoft
Jenny Kalseth
Jørgen Fastner
Knut Steinar Sande
Ole Aleksander Ulvik
Ruth Iren Øien
Terje Masterud Hellan
Åge Hojem

 

Tidligere prosjektdeltakere

Caroline Fredriksen
Ingvild Aaarstad Grønbeck
Kristina Grubisic

Heidi Eriksen
Izabela Rzadeczke-Juga
Trond Sverre Kristiansen
Eilin Iren Antonsen
Jo Sindre P. Eidshaug

Tidligere aktiviteter

 • «Mat og ernæring i Trondheim fra 1000-1600 med utgangspunkt i plantemateriale»
  Foredrag ved førsteamanuensis em. Paula Utigard Sandvik, Universitetet i Stavanger
  Tid og sted: 27. november 2019, kl. 14, Auditoriet i Suhmhuset.
 • «Historier fra bygrunnen - 700 år på 45 minutter»
  Foredrag ved professor Axel Christophersen, NTNU Vitenskapsmuseet
  Tid og sted: 26. april 2018, kl. 14:15, Auditoriet i Suhmhuset
 • «Religiøst liv og kirkelandskap i Nidaros før 1200»
  Foredrag ved postdoktor Margrete Syrstad Andås, Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU
  Tid og sted: 30. mai 2018, kl. 14:15, Auditoriet i Suhmhuset
 • «Myntfunn fra bygrunnen ca. 1000-1300 som arkeologisk, politisk og sosialhistorisk kilde»
  Foredrag ved førsteamanuensis Jon Anders Risvaag, NTNU Vitenskapsmuseet
  Tid og sted: 6. juni 2018, kl. 14:15, Auditoriet i Suhmhuset
 • «Trondheims middelalder i lys av genetiske undersøkelser»
  Foredrag ved professor Hans K. Stenøien, NTNU Vitenskapsmuseet
  Tid og sted: 22. august 2018, kl. 14:15, Auditoriet i Suhmhuset
 • «Studenten, antikvaren og middelalderbyen Nidaros»
  Fornminnet middelalderbyen: Lovene av 1951, 1978 og 1992 - Forvaltning - Organisering
  Tidligere riksantikvar Øivind Lunde kåserer.
  Tid og sted: 13. november 2018, kl. 14:15, Trykkeriet i Gunnerushuset
 • «Himmelens glans: Middelalderens emaljearbeider fra Limoges i NTNU Vitenskapsmuseets samlinger»
  Foredrag ved førsteamanuensis Birgit Maixner, NTNU Vitenskapsmuseet
  Tid og sted: 28. november 2018, kl. 14:15, Auditoriet i Suhmhuset
 • «Middelalderbyens agrare områder»
  Foredrag ved arkeolog Julian Cadamarteri, Norsk institutt for kulturminneforskning
  Tid og sted: 13. mars 2019, kl. 14:15, Auditoriet i Suhmhuset
 • «From Nidaros to Dublin. Irish-Scandinavian connections in the Viking Age»
  Seminar 
  Tid og sted: 25. september 2019, kl. 13:15-15:00, Auditoriet i Suhmhuset