Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Peacock, Elizabeth E.; Skoglund, Fredrik; Fastner, Jørgen. (2012) Deepwater preservation and management of archaeological sites. Outlining the DePMAS Project. Proceedings of the 11th ICOM-CC Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference: Greenville 2010.