Program måndag 9. mai 2022

Program måndag 9. mai

(med atterhald om endringar)

vis tysdag >>

 

10.00–10.15
Opning

(rom R1)

Musikk ved
Strindens Promenade Orchester

Marit Reitan
Prorektor for utdanning ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet
 
10.15–11.00
Hovudinnlegg: Crossing the Chasm

(rom R1)

Gilly Salmon, Education Alchemists 

Meir om innlegget

 
11.00–11.15
Posterpitch

(rom R1)

Meir om posterane

 
11.15–11.30
Pause med kaffe og frukt
 
11.30–12.15
Parallellsesjon 1
Sesjon 1A (rom R1)

Q&A with Gilly Salmon
Gilly Salmon, Education Alchemists

Sesjon 1B (rom R2)

Lärarutbildares professional agency i att främja digital kompetens i lärarutbildningen
Ilka Nagel, Høgskolen i Østfold

Perspectives of faculty members on the use of learning technologies
Anna Mavroudi, Universitetet i Oslo
Leif Martin Hokstad, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Sesjon 1C (rom R5)

Vurdering til læring ved bruk av  praksismappe og praksisseminar som nye vurderingsformer
Kristine Helen Korsnes, UiT – Norges arktiske universitet

Akademiske skriveferdigheter og formativ vurdering 
Pål Anders Opdal, UiT – Norges arktiske universitet
Ingrid Cathrin Nordli, UiT – Norges arktiske universitet

Sesjon 1D, rundeborddiskusjon (rom R4)

Er MOOC død? Lenge leve MOOC! Er vi tilrettelagt for å møte fleksibel undervisning? 
Halvdan Haugsbakken, Høgskolen i Østfold

 
12.15–13.15
Lunsj
 
13.15–14.00
Parallellsesjon 2
Sesjon 2A (rom R5)

Collaborative Online International Learning (COIL) som metode for  bærekraftig mobilitet i høyere utdanning
Unni Jenssen, Lovisenberg diakonale høgskole
Hilde Sundfær, Lovisenberg diakonale høgskole
Ida Voss Hestvold, Lovisenberg diakonale høgskole

SPOC (lite, lokalt nettstudie) som læringsmetode
Marianne Hagelia, Høgskolen i Østfold

Sesjon 2B (rom R9)

Formative epistemic intervention strategies in MOOC discussion forums
Ammar Bahadur Singh, Høgskolen i Østfold

Finnes det en «riktig» karakter? En studie av sensurveiledning i bachelorstudiet
Vidar Gynnild, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitetet

Sesjon 2C (rom R1)

Læring for voksne – en bro mellom tidligere erfaringer og ny kunnskap
Kjersti Grosvold Maudal, VID vitenskapelige høgskole
Aleksandra Sæheim, VID vitenskapelige høgskole

Studentaktiv samarbeidslæring på tvers av ulike profesjonsutdanninger – til barn og unges beste
Ragnhild Evensen, Universitetet i Sørøst-Norge
Eva Lill Fossli Vassend, Universitetet i Sørøst-Norge
Cecilie Torvik, Politihøgskolen

Sesjon 2D (rom R2)

Merittering
Reidar Lyng, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Sesjon 2E, rundeborddiskusjon (rom R4)
Redesign av undervisning – hva, hvorfor, hvordan?
Ingeborg Amundrud, Høgskolen i Innlandet
Bente Knippa Vestad, Høgskolen i Innlandet

 
14.00–14.15
Pause
 
14.15–15.00
Parallellsesjon 3
Sesjon 3A (rom R1)

Hva gjør at (medisin)studenter opplever at de lærer fra veiledning i møte med pasienter?
Cathinka Thyness, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Studenters erfaringer med gruppeavtale: «Vi fulgte avtalen, men vi brukte den ikke»
Marte Sørtveit Mørkve
, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet
Iselin Grav Aakre, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Sesjon 3B (rom R2)

Improving students’ skills on sustainability through workshops
Hanna Knuutila, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet
Vanja Buvik, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Kobling mellom matematikk og ingeniørfag: basis for mestring
Lars Lundheim, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet
Morten Nome, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Meir om sesjon 3B

 
Sesjon 3C (rom R5)

Medstudentvurdering av laboratorierapporter som læringsfremmende tiltak
Lene Østby, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Digital versus fysisk studentaktiv samlæring; bidrar før- og etter-tester til læring? Endringer når læringsaktiviteter blir digitale?
Kristin Solum Steinsbekk, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet
Eli Kjøbli, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Sesjon 3D (rom R9)

Masterstudenter i naturfagdidaktikk – erfaringer fra samarbeid med arbeidslivet om temaet bærekraftig utvikling i havet
Hilde Ervik, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Utdanning av fremtidens endringsagenter
Anita Nordeng Jakobsen, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet
Eirin Marie Skjøndal Bar, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Sesjon 3E, rundeborddiskusjon (rom R90)

Læringsanalyse for målrettet innsats på emnenivå
Vidar Gynnild, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

 
15.00–15.30
Postervandring med kaffe og noe søtt

Meir om posterane

 
15.30–16.00
Utstillarseminar

Meir om utstillarane

 
16.00–16.15
Pause
 
16.15–17.00
Parallellsesjon 4
Sesjon 4A (rom R1) 

Hvordan kan universitetsstudenter lære sammen i digital undervisning?
Martha Kjølseth, Universitetet i Sørøst-Norge

Når digital undervisning fungerer bedre enn i klasserommet – En refleksjon
Aleksandra Sæheim, VID vitenskapelige høgskole

Sesjon 4B (rom R5)

Bruk av spill for å inspirere og engasjere studenter til å lære kritisk tenkning
Marianne Molin, Oslomet, Oslo nye høyskole
Ida-Kristin Ørjaseter Elvsaas, Oslomet

Hvorfor og hvordan kan man bruke spill som studentaktiv undervisning?
Iselin Grav Aakre, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet
Kjersti Kleveland, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Sesjon 4C (rom R2) 

Video som studentaktiv og læringsintegrerende arbeidsmetode i lærerutdanningen
Tonje Stenseth, Universitetet i Sørøst-Norge

Videolekser som ressurs for styrking av veiledning og tilbakemeldingskultur, nett- og samlingsbaserte studier i grunnskolelærerutdanningene
Morten Oddvik, Universitet i Sørøst-Norge
Rakel Rohde Næss, Universitet i Sørøst-Norge

Sesjon 4D, rundeborddiskusjon (rom R90)

Fellesemner og multicampusemner, noe mer enn felles avsluttende eksamen?
Guri Sivertsen Korpås, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet
Magnus Strøm Kahrs, Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

 

 
19.00–23.00
Festivalkveld på Studentersamfundet med middag og underhaldning
 

vis tysdag >>

Dato for Læringsfestivalen 2022 er 9.–10. mai

Neste Læringsfestival:

Social buttons

Abonner på vårt nyhetsbrev
og følg oss i sosiale medier

nyhetsbrev ikon twitter ikon facebook ikon
 

Arrangører

Arrangør:

NTNU - Kunnskap for en bedre verden