Program mandag

Læringsfestivalen 2019

Program mandag

Mandag 6. mai 2019

 

09:00 - 10:00
Registrering
 
10:00 - 11:00
Åpning & plenum 1
10:00 - Åpning av Læringsfestivalen 2019
10:15 - Kan en annen måte å tenke karakterer på lette overgangen til formativ vurdering?
Cristian Jørgensen
Helen Bråten

Mer om Åpningsplenum
Rom: R1
 
11:00 - 11:30
Pause
 
11:30 - 12:15
Parallelle sesjoner 1

Sesjon 1A - Rom: R8
11:30 Utvikling av studentaktive læringsformer gjennom bruk av digitale verktøy
Cecilie Skaalvik
Ellen Fossvoll
Anna Jarnerot

11:50 Medstudentvurdering med 4200 studenter ved bruk av systemet Peergrade
Olaug Gardener
Haley Threlkeld

Sesjon 1B - Rom: R5
11:30 - Kommunikativ ekstremsport: på lag med dem som utfordrer oss mest. Et undervisningsopplegg på NTNUs medisinstudium
Harald Sundby
Sveinung Næss
Bente P. Mjølstad
Linn O. Getz

11:50 - PC, preking eller pusling. Hva er best for persepsjonsutvikling?
Qalbi Khan

Sesjon 1C - Rom: R4
11:30 - Utvikling av studieprogram innen bærekraftig sjømatproduksjon i Sørøst-Asia – Fokus studentinvolvering og arbeidslivsrelevans
Anita Nordeng Jakobsen
Jørgen Lerfall

11:50 - Campusundervisning og fleksible nettstudier: det beste fra begge verdener – i begge verdener
Anders Nome
Tove Kristiansen

Sesjon 1D - Rom: R9
11:30 - Erfaringer med utvikling av nytt e-læringsemne. Prosessen, gode hjelpere, samarbeid og evaluering
Rannei Sæther
Bjørg Neset

11:50 - Video- og multimedieproduksjon i NTNU Drives pakkeløp for nettkurs
Andreas Schille

Sesjon 1E - Rom: R90
11:30 - Nasjonalt samarbeid Open edX: Felles bruk av læringsressurser - Videreutvikling av innhold og plattform
(Rundebord)
Helge Hoivik
Andreas Krokan
Ingvil Gaasland
Halvdan Haugsbakken
Roar Berg
Terje Bergli
Gabi Hurlen
Eirik Hanssen

Sesjon 1F - Rom: R92
11:30 - Hvordan kan Generell kjemi bli mindre generelt?
(Rundebord)
Iselin Grav Aakre
Marte Sørtveit Mørkve

 
12:15 - 13:15
Lunsj
 
13:15 - 13:45
 
13:45 - 14:45
Postersesjon & utstillerseminar

13:45 - 14:45 Postersesjon
Kort introduksjon til alle postere
Vrimleområdet ved R7 og R5

13:45 - 14:45 Speed Geeking AVLYST!

14:15 - 14:45 Utstillerseminar: Merk tiden!

UNIT: Unit og digitalt læringsmiljø
Rom: R1
Les mer om Units utstillerseminar

Kopinor: "Lynkurs i Bolk – digitale bokutdrag på den enkle måten"
Rom: R4
Les mer om Kopinors utstillerseminar

Turnitin: Trends and innovative solutions to promote academic integrity
Rom: R5
Les mer om Turnitins utstillerseminar

Blackboard: A Personalized Approach to Engaging with Course Content
Rom: R7
Les mer om Blackboards utstillerseminar

Bokbasen: "Allvit - digital pensumlitteratur på norsk"
Rom: R8
Les mer om Bokbasens utstillerseminar

Blackboard Learn Ultra
Rom: R9
Les mer om utstillerseminaret Blackboard Learn Ultra

Itslearning AVLYST

 
14:45 - 15:00
Pause
 
15:00 - 15:45
Parallelle sesjoner 2

Sesjon 2A - Rom: R4
15:00 Educating for building and construction industry in transformation, creating real life case oriented master's education
Ole Jonny Klakegg
Synnøve Arntzen
Erling Onstein

15:20 Design Office – creating collaboration between year-groups and external experiance inhouse
Einar Stoltenberg

Sesjon 2B - Rom: R5
15:00 - Digital Læringssti Canvas – fleksibel strukturering av læringsaktiviteter med mål om aktiv læring og samarbeid
Ørjan Flygt Landfald
Grethe Haugan

15:20 - Implementering av nytt elektronisk læringsstøttesystem i høyere utdanning
Vegard Moen
Irene Lona

Sesjon 2C - Rom: R8
15:00 - Erfaringer fra ett år med prosjekt ESV (Elektronisk Studentvurdering) i praksisstudier bachelor sykepleie
Siv Sønsteby Nordhagen
Solveig Struksnes
Anne Grethe Kydland

15:20 - Nettsiden ePraksis.no – en ny læringsressurs AVLYST
Gry Sjøholt
Elisabeth Ersvær

Sesjon 2D - Rom: R9
15:00 - Økt tilbakemeldinger med læringsassistenter som ressurs og ved bruk av TAG modellen for konstruktive tilbakemeldinger
Haley Threlkeld
Anna Steen-Utheim

15:20 - En verktøykasse av tilbakemeldinger! Men når skal jeg bruke de, og hvorfor?
Anna Steen-Utheim

Sesjon 2E - Rom: R90
15:00 - Er MOOC død, lenge leve MOOC! Hvilken vei går nettundervisningen?
(Rundebord)
Halvdan Haugsbakken

Sesjon 2F - Rom: R92
15:00 - Bruken av læringsutbyttebeskrivelser: Noen muligheter og begrensninger
(Rundebord)
Vidar Gynnild

 
15:45 - 16:00
Pause
 
16:00 - 16:45
Parallelle sesjoner 3

Sesjon 3A - Rom: R1
16:00 Meritteringsordning for fremragende undervisere - hva har vi erfart og hvor er vi på vei?
(Paneldebatt)
Monika Kvernenes
Øyvind Fiksen
Harald Walderhaug
Heming Gujord

Sesjon 3B - Rom: R2
16:00 - Rom for aktive studenter – designworkshop
(Workshop)
Nora MacLaren

Sesjon 3C - Rom: R4
16:00 - Hva er "praksis"? Og hva er det ikke?
(Rundebord)
Ingvild Andersen Helseth

Sesjon 3D - Rom: R90
16:00 - Tverrfaglig praksis for alle – hvordan få det til?
(Rundebord)
Bjørn Rosén

Sesjon 3E - Rom: R92
16:00 - Vurderingskriterier for ulike digitale arbeidskrav og vurderingsformer
(Rundebord)
Camilla Foss
Nina Bjerketveit Ødegaard

 
16:45
Slutt faglig del mandag
 
19:30
Konferansemiddag
Middag på Thon Hotel Prinsen
 

RSB med reg

Tid og sted
Læringsfestivalen 2020 arrangeres 4. og 5. mai 2020 i Realfagbygget på Gløshaugen Campus, NTNU.
Gateadresse: Høgskoleringen 5.
Nyhetsbrev
Læringsfestivalen på facebook Læringsfestivalen på twitter