Læring og undervisning i fokus

Læring og undervisning i fokus

 

NTNU læringsteknologi mobile learning video

Nye tanker

Det skjer mye nytt og spennende innen undervisning og læring på universitets- og høyskolenivå. Nye former for teknologi gir nye muligheter, både for og i undervisningen, måten vi underviser og lærer på, og de administrative og tekniske rammene rundt.

Muligheter

De kan være krevende å få oversikt over alt som skjer i sektoren, og ikke minst hva som er nyttig. Ikke alt gir bedre kvalitet i undervisning og læring. På Læringsfestivalen 2020 vil vi ta opp mulighetene bredt, gjennom temaer og problemstillinger knyttet til ulike deler av arbeidsprosessen. Fra faglig forberedelse, den administrative tilretteleggingen og fram til et bedre resultat for den enkelte student. I år ønsker vi også å ha oppmerksomhet rundt temaene bærekraft og livslang læring, som stiller krav til studentenes kompetanse for framtidens arbeidsliv.

Målgrupper

Konferansens målgrupper er både vitenskapelige ansatte, administrativt-, teknisk- og pedagogisk støtteapparatet, og ikke minst lederne i universitets- og høyskolesektoren - som har det overordnede ansvaret for institusjonenes kvalitet innenfor undervisning og læring.

Nettverk

Læringsfestivalen ønsker å inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring, og de teknologiske mulighetene som eksisterer. Arrangementet gir også mulighet til å knytte kontakter og å etablere nettverk for videre samarbeid.

 

Programrådets medlemmer

 

 


Arrangører

Arrangører:

NTNU - Kunnskap for en bedre verden DIKU