Programrådet

Programrådet

Leiar: Hilde Grimstad
professor, leiar PLUS (Støtte for pedagogikk, læring og undervisning), Fakultet for medisin og helsevitenskap
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Camilla Foss
universitetslektor, Digin
Oslomet

Cecilie Aurvoll
universitetslektor, Avdeling for utdanning og studiekvalitet, Enhet for digitalisering og utdanningskvalitet
Universitetet i Søraust-Noreg

Christian Moen Fjære
tenesteansvarleg, digital eksamen
Sikt

Dan Yngve Jacobsen
førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Guri Sivertsen Korpås
universitetslektor
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Helene Aalborg Christiansen
rådgjevar, Link
Universitetet i Oslo

Hilde Sundfær
pedagogisk rådgjevar, bibliotek og digitale tjeneste 
Lovisenberg diakonale høyskole

Inger D. Langseth
dosent i framandspråkdidaktikk, leiar NTNU Drive 
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Iris Borch
førsteamanuensis, leiar Helped1 (Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling)
UiT – Norges arktiske universitet

Kristian Liven
forskar, prosjektkoordinator for EMERGE, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitskap
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Leila Ferguson
seniorrådgjevar/professor, Institutt for psykologi, pedagogikk og juss
Høyskolen Kristiania

Magnus Nohr
høgskulelektor
Høgskolen i Østfold

Ole Kristen Solbjørg
seniorrådgjevar, Seksjon for læringsstøtte 
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Reidar Lyng
førsteamanuensis, Seksjon for universitetspedagogikk, leder CEED (Center for Science & Engineering Education Development)
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Robert Kordts
førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk
Universitetet i Bergen

Sofie Osland
seniorrådgjevar
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Vegard Moen
prosjektleiar
Sikt


Styringsgruppa

Styringsgruppa

 

 

Ann-Tove EriksenAnn-Tove Eriksen
avdelingsleder
Avdeling for innovasjon i utdanning
Divisjon for høyere utdanning og forskning
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

 
Audun Grøm Audun Grøm
avdelingsdirektør
Avdeling for utdanningskvalitet
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet
 

Morten Sørlie
seksjonssjef
Seksjon for læringsstøtte
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

 
 

 


Sekretariat

Sekretariat

Monica Amundsen
NTNU Videre
73 59 52 65
laeringsfestivalen@videre.ntnu.no

 


Arrangører

Arrangør: