Programrådet

Programrådet

Leiar: Hilde Grimstad
professor, leiar PLUS (Støtte for pedagogikk, læring og undervisning), Fakultet for medisin og helsevitskap
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Camilla Foss
universitetslektor, Digin
Oslomet

Cecilie Aurvoll
universitetslektor, Avdeling for utdanning og studiekvalitet, Eining for digitalisering og utdanningskvalitet
Universitetet i Søraust-Noreg

Christian Moen Fjære
tenesteansvarleg, digital eksamen
Sikt

Dan Yngve Jacobsen
førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Guri Sivertsen Korpås
universitetslektor, Insitutt for fysikk
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Helene Aalborg Christiansen
rådgjevar, Link
Universitetet i Oslo

Hilde Sundfær
pedagogisk rådgjevar, bibliotek og digitale tjeneste 
Lovisenberg diakonale høyskole

Inger D. Langseth
dosent i framandspråkdidaktikk, leiar NTNU Drive 
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Ingrid Darell Holm
læringsmiljøansvarleg i Studenttinget
Noregs teknisk-naturvitskeplege universitet

Iris Borch
førsteamanuensis, leiar Helped1 (Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling)
UiT – Noregs arktiske universitet

Katja Hakel
førstelektor i universitetspedagogikk, UiA PULS, pedagogisk utviklings- og læringssenter
Universitetet i Agder

Kristian Liven
forskar, prosjektkoordinator for EMERGE, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitskap
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Leila Ferguson
seniorrådgjevar/professor, Institutt for psykologi, pedagogikk og juss
Høyskolen Kristiania

Magnus Nohr
høgskulelektor
Høgskolen i Østfold

Ole Kristen Solbjørg
seniorrådgjevar, Seksjon for læringsstøtte og digitale teneste 
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Reidar Lyng
førsteamanuensis, Seksjon for universitetspedagogikk, leder CEED (Center for Science & Engineering Education Development)
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

Robert Kordts
førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk
Universitetet i Bergen

Vegard Moen
prosjektleiar
Sikt

Willy Gjerde
seniorrådgjevar
Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse


Praktiske spørsmål om påmelding o.l.:

Praktiske spørsmål om påmelding o.l.:

Tiffany Lussier
73 41 27 84
Seksjon for læringsstøtte og digitale tenester
laeringsfestivalen@konferanser.ntnu.no

 


Styringsgruppe

Styringsgruppe

 

 

Ann-Tove EriksenAnn-Tove Eriksen
avdelingsleiar
Avdeling for innovasjon i utdanning
Divisjon for høgare utdanning og forsking
Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse

 
 
 

Morten Sørlie
seksjonssjef
Seksjon for læringsstøtte og digitale tenester
Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

 
 

 


Arrangører

Arrangør:

 

Logo med tekst: NTNU Kunnskap for ei betre verd