Læring og undervisning i fokus

Læring og undervisning i fokus

 

NTNU læringsteknologi mobile learning video

Nye tanker

Det skjer mye nytt og spennende innen undervisning og læring på universitets- og høyskolenivå. Nye former for teknologi gir nye muligheter, både for og i undervisningen, måten vi underviser og lærer på, og de administrative og tekniske rammene rundt.

Muligheter

For den enkelte kan det være krevende å få oversikt over alt som skjer og hva som er nyttig. Ikke alt gir bedre kvalitet i undervisning og læring. På Læringsfestivalen 2019 vil vi derfor ta oppmulighetene bredt, gjennom temaer og problemstillinger knyttet til ulike deler av arbeidsprosessen fra faglige forberedelse, administrative tilretteleggingen og frem til et bedre resultat for den enkelte student. Fokuset for Læringsfestivalen vil i 2019 være ulike måter å fremme mer aktiv læring.

Målgrupper

Konferansens målgrupper er både vitenskapelige ansatte, administrativt-, teknisk- og pedagogisk støtteapparatet, og ikke minst lederne i universitets- og høyskolesektoren - som har det overordnede ansvaret for institusjonenes kvalitet innenfor undervisning og læring.

Nettverk

Læringsfestivalen ønsker å inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring, og de teknologiske mulighetene som eksisterer. Arrangementet gir også mulighet til å knytte kontakter og å etablere nettverk for videre samarbeid.

 

Programrådets medlemmer

 

 


RSB med reg

Tid og sted
Læringsfestivalen 2020 arrangeres 4. og 5. mai 2020 i Realfagbygget på Gløshaugen Campus, NTNU.
Gateadresse: Høgskoleringen 5.
Nyhetsbrev
Læringsfestivalen på facebook Læringsfestivalen på twitter

Del denne siden

Del denne siden