Journalen Læring om læring

Journalen Læring om læring

Nummer 11 er ute no (mai 2024).

Les siste utgåve av Læring om læring

 

Læring om læring er ein open journal for deling av refleksjonar om læring – gjerne med utgangspunkt i eigen utprøving eller utvikling av læringsformer, undervisingsformer, vurderingsformer, teknologi og tjenester, læringsareal og kombinasjonar av desse.

Du kan sende inn bidrag til journalen sjølv om du ikkje skal presentere på ein av våre konferansar.

Målet er at terskelen skal være låg og engasjementet høgt. 

Journalen har ikkje som mål å verte lista på nivå 1 eller 2, men å vere ein stad for å dele erfaringar og refleksjonar, og å hente inspirasjon.

Neste frist for innsending er til hausten 2024.

Merk at du leverer via ein eigen innleveringsportal.

Send inn bidrag

Mal for innsending

Les tidlegare utgåver av Læring om læring

 

Kalenderikon med skygge

 

 

Læringsfestivalen i Trondheim:

 

Læringsfestivalen digital:

Kalenderikon med teksten 19.–20. mai 2024