Bidrag til konferansen

LÆRINGSFESTIVALEN

Konferansebidrag

Hva har du lært i år?

Sammen vil vi utvikle kunnskapsbasert undervisning, læring og vurdering. Du kan bidra gjennom å dele dine erfaringer, refleksjoner og kunnskaper om studentenes læring og din egen undervisning.
I år ønsker vi også å ha oppmerksomhet rundt temaene bærekraft og livslang læring, som stiller krav til studentenes kompetanse for framtidens arbeidsliv.

Læringsfestivalen er en møteplass der undervisere og engasjerte i undervisning møtes og utveksler kunnskap, erfaringer, ideer, visjoner og problemstillinger. På Læringsfestivalen kan du inspirere og bli inspirert gjennom å dele og ta del i nye spennende tilnærminger. Her kan du også knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid.

Målgrupper

Målgrupper for konferansen er alle som er engasjert i høyere utdanning:
undervisere, forskere og fagmiljø, støtte- og utviklingsmiljø, utdanningsledelse, samt studenter og utdanningenes øvrige interessenter, som ansatte i videregående opplæring, arbeidsliv og andre.

Tema for Læringsfestivalen 2020

 • Studentaktiv læring
 • Læringsarenaer
 • Vurdering
 • Læring og teknologi

Invitasjon til bidrag:

Vi inviterer til å bidra med sesjon, poster og rundebordsdiskusjon. Send inn ditt bidrag innen 12. januar 2020.

Takk for alle innkomne bidrag. Portalen for innsending er nå lukket.

Bidrag kan ha disse formene

 • Sesjon (10 min presentasjon, 10 min diskusjon)
  • De som ønsker å delta med en presentasjon bes sende inn et abstract:
   • Abstractet kan være på inntil 300 ord.
   • Tittelen bør ikke overskride 15 ord.
   • Angi om det er erfaringer eller forskningsresultater som presenteres.
   • Innlegget bør vinkles slik at det bidrar til refleksjon og erfaringsdeling.
   • Oppgi inntil 5 nøkkelord.
  • De som ønsker å delta med presentasjon, vil også få tilbud om å fortsette diskusjonen i et annet rom etter endt sesjon.
 • Rundebordsdiskusjon (diskusjon i mindre grupper omkring et foreslått tema)
  • De som ønsker å bidra med rundebordsdiskusjon bes formulere en tematikk på inntil 300 ord og forventes å lede og rapportere kort fra diskusjonen.
 • Poster session
  • Format på postere: A0 (841mm x 1189mm)
  • Alle som bidrar med postere får ett minutt i plenum til å presentere sin poster i en “Poster pitch” før selve postersesjonen starter.

Alle som deltar med bidrag på Læringsfestivalen vil få dokumentasjon på at de har deltatt i utvikling av utdanningskvalitet i et fagfelleskap. Dette er dokumentasjon som kan benyttes ved søknad om opprykk eller om å bli merittert underviser. Vi inviterer også alle bidragsytere til å publisere proceedings i vår journal “Læring om Læring”

Ønsker du å benytte NTNU sine innovative læringsareal?

Læringsfestivalen arrangeres på NTNU Gløshaugen. Her finner du både R2 og Smia, som er to av NTNUs innovative læringsareal. Oppgi gjerne ønske om å bruke et av disse rommene i bidraget. Har du andre ønsker eller tekniske krav så spesifiser dette også, vi ønsker å legge til rette for å få en levende konferanse med aktive deltakere.

Vi ønsker at alle bidrag skal være utgangspunkt for deltagernes erfaringsdeling og refleksjon. Vi ønsker også bidrag som presenterer forskningsresultater rundt konferansens tema.

Vurdering

Bidragene blir vurdert ut ifra følgende kriterier:

 • Relevans for konferansens målsetninger; presentere erfaringer, refleksjoner og å dele kunnskapsbasert undervisningspraksis
 • Potensiale til å skape aktivitet og diskusjon
 • Kobling mellom pedagogisk praksis og teori
 • Presentasjon av forskningsresultat

Bidragsyterne vil få tilbakemelding 10. februar 2020.

Publisering av konferansebidrag

Vi ønsker å publisere konferansebidragene i «Læring om læring». Dette er en åpen journal for deling av refleksjoner rundt læring - gjerne med utgangspunkt i egen utprøving eller utvikling av læringsformer, undervisningsformer, vurderingsformer, teknologi og tjenester, læringsareal og kombinasjoner av disse. Du kan finne de tidligere utgavene her.

Mal for proceedings fra Læringsfestivalen
Last ned mal for proceedings

Bidraget lastes opp i en egen portal for Læring om læring.
Last opp ditt bidrag til proceedings her

Frist for å sende inn bidrag til publisering er 13. april 2020.

Praktisk informasjon

Frist for innlevering av abstract: 13. desember 2019 12. januar 2020
Tilbakemelding til bidragsytere: 20. januar 2020 10. februar 2020
Påmelding til konferansen åpner: 17. februar 2020
Frist for innlevering av tekst til publisering: 13. april 2020
Konferansen finner sted: 4. og 5. mai 2020 i Trondheim

Lenke til påmelding til konferansen vil legges ut på konferansens nettside. Deltakerne kan også reservere overnatting via påmeldingslenken. Overnatting og reise betales i utgangspunktet av den enkelte. Deltakelse på konferansen, samt lunsj begge dagene dekkes av konferanseavgiften. Det anbefales å være tidlig ute med påmelding og rombestilling.


dato

2., 5. og 9. juni 2020

Social buttons

Abonner på vårt nyhetsbrev
og følg oss i sosiale media

nyhetsbrev ikon twitter ikon facebook ikon
 

Arrangører

Arrangører:

NTNU - Kunnskap for en bedre verden DIKU