Samfunnet trenger kjønnsbalanse i høyere utdanning og yrkesliv

Samfunnet trenger kjønnsbalanse i høyere utdanning og yrkesliv

NTNU ønsker kjønnsbalanse på alle våre studier, fordi det er viktig for både studiemiljø, arbeidsmiljø og for samfunnet som helhet. Det er viktig at barn og unge møter både mannlige og kvinnelige ansatte i barnehagen og på skolen, og at helsevesenet vårt består av både menn og kvinner.

Mangel på rollemodeller forsterker kjønnskjevheten, og dette ønsker vi å gjøre noe med.

I Guttastemning sesong 2 følger vi tre mannlige studenter på kvinnedominerte studier, gjennom ett semester.

Bli bedre kjent med studentene i Guttastemning

Se spilleliste med Guttastemning på Youtube

 

Serien er laget av: 

Pop Film på oppdrag av NTNU Fakultet for naturvitenskap , NTNU Fakultet for medisin og helsevitenskap  og NTNU Faklultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Fakultetene er tildelt likestillings- og mangfoldsmidler fra rektor for å gjennomføre prosjektet. 


Youtube

Guttastemning S2 E1: Det er nesten bare jenter her


Guttastemning S2 E2: Jeg er glad i de sykepleierne

Guttastemning S2 E2: Jeg er glad i de sykepleierne


Guttastemning S2 E3: Fadderuka blir jævlig nice

Guttastemning S2 E3: Fadderuka blir jævlig nice


person-portlet

person-portlet

Randi Irene Moen Sund
Rådgiver
randi.sund@ntnu.no
73412911
+4793665268

person-portlet

Sunniva Kwapeng
Rådgiver, studentrekruttering og formidling
sunniva.kwapeng@ntnu.no
73413105
+4799301919