Lunsjvennprosjekt vant Buddyprisen

Lunsjvennprosjekt vant Buddyprisen

Foto av Rektor Gunnar Bovim som delte ut pris, prosjektleder Kristin S. Karlsen og studentkontakt Regine Ruud

Målet er å skape NTNUs beste studiemiljø

Institutt for datateknikk og informatikk (IDI), vertsinstitutt for Excited SFU, har satt seg fore å skape NTNUs beste studiemiljø. En viktig driver bak dette målet er Kristin Karlsen i studieadministarsjonen, sammen med en gruppe studenter tilsatt som studentkontakter.

I samarbeid med Excited var det vårsemesteret 2019 to store prosjekter for å nå dette målet. En forskningskonferanse for studenter og ansatte, Catch IDI, og prosjektet lunsjvenn. Målet med prosjektet lunsjvenn er at studenter får hjelp til å bli kjente med en ny person på studiet sitt, både for å bli tryggere sosialt, men ikke minst for å ha noen å jobbe faglig sammen med. Og allerede første året klinket prosjektet til med å vinne Buddyprisen.

Håper prisen gjør at flere instituttet prøver ut ordningen

Buddyprisen ble opprettet ved NTNU i 2018 for å hedre miljø som gjør en særlig god jobb for studiemiljøet sitt, og inspirere andre miljø til å fremme arbeidet med studiemiljø. Konseptet i lunsjvennordningen er at du melder deg på og oppgir hvilket år og studie du går på, og litt om hvem du kunne tenke deg å bli kjent med. For eksempel om du særlig ønsker å treffe studenter som kommer på utveksling.

- Å vinne denne prisen er en fin anerkjennelse for jobben som har blitt utført og hvordan lunsjvennordningen har blitt mottatt av studentene sier Kristin Karlsen. - Studentkontaktene har gjort den viktigste og mest tidkrevende delen av arbeidet i forhold til å matche studenter og dele ut lunsjvennkonvolutter. Derfor er jeg er ekstra glad for at prisen også gikk til dem. Det aller viktigste er at prisen skaper blest rundt lunsjvennordningen som forhåpentligvis fører til at studenter ved andre institutt også får mulighet til å delta.

Positivt underskudd

Var det noe som gikk annerledes enn du trodde før prosjektet startet?
- Ja, jeg hadde fryktet at studentene ikke ville melde seg på. Der tok jeg grundig feil. Det ble så mange påmeldte at ordningen gikk med underskudd. Vi kaller det et positivt underskudd. Både studenter som hadde mange venner og studenter som ikke hadde så mange meldte seg på. Og dette gir jo veldig gode matcher.

Siden vi samarbeidet med et senter for fremragende utdanning var viktig å få god dokumentasjon på effekter og opplevelsen av ordningen. En svært stor andel av studentene som hadde deltatt svarte på evalueringsskjemaet som ble sendt ut, og at samtlige oppga at lunsjen hadde vært en positiv opplevelse. Vi traff med andre ord blink allerede med sesong 1.

Alle studentene våre i Trondheim fikk mulighet til å delta på lunsjvennordningen flere ganger dette semesteret. Det var svært gledelig at mange av de som deltok ønsket å møte lunsjvennen fra første gang igjen. Vi ble også svært glade da vi så at flesteparten av de norske studentene gjerne ville ha lunsj med våre internasjonale studenter.

Prosjektet fortsetter

Evalueringen viser at studentene har satt stor pris på tiltaket og at det har vært en positiv bidragsyter til studiemiljøet. Mange har fått nye venner og faglige samarbeidspartnere. Det er ingen grunn til å stoppe her. Lunsjvenn vil også bli et tilbud høstsemesteret 2019. Foreløpig er det kun Gløshaugen- og Kalvskinnet-studentene våre som har fått tilbudet. Til høsten utvider vi til campus Gjøvik. Det er for tidlig å si om lunsjvenn skal bli et fast innslag, men det ser lovende ut.

I denne artikkelen om prosjektet i Universitetsavisa får du mer bakgrunn om prosjektet og intervju  med to av studetene som møttes gjennom ordningen.  

 

Kriterier for NTNUs Buddy-pris

Kriterier for NTNUs Buddy-pris

Prisen kan deles ut for enkeltstående tiltak eller fremragende arbeid over tid.

Utvelgelseskomiteen kan velge ut inntil tre forslag som i særlig grad oppfyller kriteriene for NTNUs Buddy-pris. Vinneren(e) vil få et diplom og kan i tillegg få et beløp på inntil 100.000 kroner.

  • Prisen deles ut til miljø, grupper eller foreninger tilknyttet NTNU som har:
  • Gjort et særlig arbeid for å forebygge og/eller hindre ensomhet blant NTNUs studenter
  • Skapt gode forutsetninger for trivsel, tilhørighet og fellesskap
  • Kan inspirere andre