Karriereveiledning hos NTNU Karriere

Som student ved NTNU, har du tilgang til kurs og veiledningstjenester som kan hjelpe deg med å se dine muligheter og ta meningsfulle valg gjennom hele studiet. Hos NTNU Karriere kan du få veiledning knyttet til utdanningsvalg, det å være ny student, bevisstgjøring av din kompetanse, jobbsøking eller intervjutrening.

 

På NTNU Karrieres nettsider finner du nyttige ressurser for å komme igang med CV og søknadsskriving. Du finner også tips til jobbintervju og om hvordan du kartlegger og formidler kompetansen du har opparbeidet deg gjennom studiene. NTNU Karriere arrangerer kurs for studenter, og tilbyr drop-in CV sjekk og individuell veiledning på både Dragvoll og Gløshaugen.

 

Besøk nettsidene til NTNU Karriere

Tjenestene er gratis.