Skriv oppgaven din i samarbeid med en regional aktør

Trondheimsregionen dekker utgifter for inntil 4000 kroner for studentoppgaver i en av Trondheims nabokommuner

Du kan søke reisestøtte gjennom NTNU Bridge for å skrive prosjekt-, bachelor- eller masteroppgave i samarbeid med en regional aktør. Det kan være en bedrift, en organisasjon eller en aktør innen offentlig forvaltning som kommune, fylkeskommune eller stat. Formålet er å styrke samarbeidet mellom NTNU i Trondheim og næringslivet/offentlige institusjoner i regionen. Reisestøtten utbetales fortløpende til potten er brukt opp.

 

Søkekriterier

 • Du søker støtte for å skrive prosjekt-, bachelor- eller masteroppgave ved NTNU
 • Du skal skrive oppgave i samarbeid med en aktør innenfor Trondheimsregionen, dvs. i Skaun, Orkdal, Melhus, Klæbu, Stjørdal, Indre Fosen, Midtre Gauldal eller Malvik. (Ordningen gjelder ikke for samarbeid innenfor Trondheim kommune).
   

Det gis støtte til

 • Reisekostnader (transport, kost og losji) direkte relatert til prosjektet
 • Andre driftskostnader direkte relatert til prosjektet (kostnader til lab, undersøkelser, osv.)

Søknadsskjema - Reisestøtte fra Trondheimsregionen
 

Hvordan fungerer søkeprosessen?

 1. Inngå avtale om oppgavesamarbeid med en aktør i regionen
 2. Fyll ut søknadsskjema og send inn til kontakt@bridge.ntnu.no
 3. Oppgaven gjennomføres med din samarbeidspartner
 4. Etter oppgaven er gjennomført leveres rapport til kontakt@bridge.ntnu.no
 5. Når rapporten er godkjent mottar du et utbetalingsskjema
 6. Pengene utbetales etter vi har mottatt utfylt utbetalingsskjema
   

Rapporten skal inneholde

 • Lenke til den ferdige oppgaven, alternativt kopi av oppgavens tittelside og sammendrag
 • Sluttregnskap, inkludert originalkvitteringer
  • Bruk av privat bil godtgjøres etter statens satser og dokumenteres med kjøreliste signert av arbeidsgiver.

 

Spørsmål? Ta kontakt på: kontakt@bridge.ntnu.no