Skriv oppgaven din i samarbeid med en regional aktør

(se også flere støtteordninger)

 

Trondheimsregionen dekker utgifter for inntil 4000 kroner for studentoppgaver i en av Trondheims nabokommuner

Du kan søke reisestøtte gjennom NTNU Bridge for å skrive prosjekt-, bachelor- eller masteroppgave i samarbeid med en regional aktør. Det kan være en bedrift, en organisasjon eller en aktør innen offentlig forvaltning som kommune, fylkeskommune eller stat. Formålet er å styrke samarbeidet mellom NTNU i Trondheim og næringslivet/offentlige institusjoner i regionen. Reisestøtten utbetales fortløpende til potten er brukt opp.

 

Søkekriterier

 • Du søker støtte for å skrive prosjekt-, bachelor- eller masteroppgave ved NTNU
 • Du skal skrive oppgave i samarbeid med en aktør innenfor Trondheimsregionen, dvs. i Skaun, Orkdal, Melhus, Klæbu, Stjørdal, Indre Fosen, Midtre Gauldal eller Malvik.
 • Ordningen gjelder ikke for samarbeid innenfor Trondheim kommune
   

Det gis støtte til

 • Reisekostnader (transport, kost og losji) direkte relatert til prosjektet
 • Andre driftskostnader direkte relatert til prosjektet (kostnader til lab, undersøkelser, osv.)

 

Støtten utbetales etter prosjektet er gjennomført og vi har mottatt all påkrevd dokumentasjon. Alle utgifter må dokumenteres med kopi av originalkvitteringer. 

Søknadsskjema - Reisestøtte fra Trondheimsregionen


 

Hvordan fungerer søkeprosessen?

 1. Inngå avtale om oppgavesamarbeid med en aktør i regionen
 2. Fyll ut søknadsskjema og send inn til kontakt@bridge.ntnu.no
 3. Oppgaven gjennomføres med din samarbeidspartner
 4. Etter oppgaven er gjennomført leveres rapport til kontakt@bridge.ntnu.no
 5. Du vil bli kontaktet for detaljer om utbetaling av støtten

Rapporten skal inneholde

 • Lenke til den ferdige oppgaven, alternativt kopi av oppgavens tittelside og sammendrag
 • Sluttregnskap, inkludert kopi av originalkvitteringer
  • Bruk av privat bil godtgjøres etter statens satser og dokumenteres med kjøreliste signert av arbeidsgiver.

 

Spørsmål? Ta kontakt på: kontakt@bridge.ntnu.no