Reisestøtte, utveksling og stipend

Støtte til studentsamarbeid i Trøndelag fylke

Trøndelag Fylkeskommune tilbyr oppgavestøtte til studenter som samarbeider med bedrifter eller kommuner i Trøndelag. Ordningen gjelder for master- og bachelorstudenter som samarbeider med aktører utenfor Trondheimsregionen. Det kan søkes inntil 6000 kr per prosjekt for å dekke relevante utgifter som reiseutgifter, lab-utgifter eller lignende. Det er innovasjonsselskapene i Trøndelag som innvilger og utbetaler støtte. Utbetaling er basert på faktiske utgifter rapportert inn etter prosjektet er avsluttet.

Mer info og søknadsskjema finnes på nettsidene til Trøndelag Fylkeskommune

 

Trøndelag Fylkeskommune disponerer midlene på vegne av Forskningsrådet gjennom DistriktForsk Trøndelag. På nettsidene til Forskningsrådet finner du en oversikt over alle deres støtteordninger til FoU.

 

Finansiering av utvekslingstudier og praksisopphold i utlandet

Som student kan du få ekstra finansiering utover basisstøtten til reisestøtte, skolepenger og språkkurs. NTNU administrerer også flere stipendordninger som kommer i tillegg til finansiering fra Lånekassen.

Her finner du en samlet oversikt over finansieringsmuligheter for utvekslingsforhold

 

Øvrige stipend for studenter på NTNU

Her finner du en oversikt over fond og legater øremerket studenter på NTNU. Lyses ut 1. februar, frist 1. mars.