Nyheter og fagressurser for medisin, sykepleie, helse og omsorgsfag

Stikkord: e-ressurser

E-ressurser for medisin og helse

E-ressurser for medisin og helse

Koronautbruddet påvirker åpningstid og lån av bøker, men bibliotekets digitale tilbud innen medisin og helse er tilgjengelig 24/7.

Les videre »

Lær å jobbe smart i e-bøker

Lær å jobbe smart i e-bøker

Bli kjent med vår nye læringsplattform for medisin og helse: ClinicalKey Student. Produktspesialist Anne-Marie Scoones fra Elsevier ga en introduksjon på biblioteket 27. mars 2019 – se opptaket her.

Les videre »

St.Olavs-ansatte – hvordan få tilgang til litteratur

av 25. mars 2019 i UBrss med 2 Kommentarer
St.Olavs-ansatte – hvordan få tilgang til litteratur

Vi erfarer at ansatte ved St.Olav ofte har problemer med å få tilgang til artikler og andre ressurser som biblioteket har abonnement på. Her er en oversikt over noen av utfordringene og mulige løsninger.

Les videre »

BMH – Viktig informasjon om tilganger, utskrift og VPN

BMH – Viktig informasjon om tilganger, utskrift og VPN

Fra 1. januar 2016 skal alle ansatte og studenter ved NTNU ha lik tilgang til de samme kunnskapskildene (e-bøker, e-tidsskrifter og databaser). I praksis betyr dette at tilgangen kommer gradvis etter hvert som leverandørene får oppdatert sine systemer. Vi beklager problemer brukerne våre måtte ha i denne fasen.

Les videre »

Topp