ClinicalKey Student

ClinicalKey Student (tidligere kjent som ClinicalKey Medical Education) er en nyutviklet læringsplattform fra Elsevier med mer enn 300 lærebøker, 850 videoer, 85 000 bilder og 1500 kliniske oppsummeringer som alle er søkbare gennom et felles søkegrensesnitt. Bøkene er også tilgjengelig via Oria, men tilgang krever pålogging (se også informasjon under).

NB! Tilgang krever at man oppretter en personlig bruker og logger seg på den nye plattformen (også hvis du kun skal lese i bøkene). Du må være tilkoblet NTNU-nettet når personlig bruker opprettes og ved senere bruk på PC/Mac. Bruk VPN når du ikke er på campus.

ClinicalKey Student har en egen læringsmodul (Study Tools) som gir deg mulighet til å lage bokmerker, merke tekst, legge på notater o.l. I tillegg har du muligheten til å dele disse med andre studenter. Studenter og faglærer kan også opprette oppgaver som kan deles med andre.

Du kan laste ned ClinicalKey Student Bookshelf app from iOS and Android app stores for å lese, lage notater og jobbe offline i Study tools. Du må være tilkoblet NTNU nettet når du laster ned og tar i bruk appen første gang, men ikke ved senere bruk.

Hjelpemidler:
CK Student Quick Reference Guide [PDF]
Hvordan eksportere bilder fra CK Student og lage presentasjoner [PDF]
Liste over lærebøkene i CK Student [Excel-fil]
Hvordan registrere deg som bruker av CK Student [Video]
Hvordan søke i CK Student [Video]
Hvordan bruke Study Tools [Video]
Hvordan lage notater i Study Tools [Video]
Hvordan merke tekst i Study Tools [Video]