Kontakt oss

Denne siden inneholder fagressurser for medisin og helsefag ved NTNU og St Olavs hospital. Vi blogger jevnlig om aktuelle fagressurser, nyheter og nyttige tips i forbindelse med litteratursøk og oppgaveskriving.

Informasjon om åpningstider, lån, grupperom, teknisk utstyr og arrangement finner du på biblioteksidene nedenfor.

Bibliotekene

Fasade Bibliotek for medisin og helse

Bibliotek for medisin og helse er felles bibliotek for studenter og ansatte på Campus Øya; NTNU og St.Olavs hospital.  Du finner biblioteket i 2. Etasje på Kunnskapssenteret, i hjertet av sykehusområdet. Ansatte ved Bibliotek for medisin og helse.

73 59 53 00
post@bmh.ntnu.no

Fasade Tungasletta Bibliotek

Biblioteket Tungasletta har samlinger innen helse- og sosialvitenskapelige fag, og dekker fagområder det forskes og undervises i ved campus Tungasletta. Ansatte ved Biblioteket Tungasletta.

73 55 91 20
tungabib@ub.ntnu.no

Foto fra fasade på G-bygget hvor biblioteket ligger

Biblioteket Gjøvik har samlinger tilpasset alle fagområder det forskes på og undervises i på campus Gjøvik, blant annet helsefag, ingeniørfag, informatikk, medieteknologi, design og økonomi- og ledelsesfag. Du finner oss i Gneis (G-bygget).

61 13 52 00
gjovikbib@ub.ntnu.no

Fasade på biblioteket i Ålesund (F-bygget)Biblioteket Ålesund har samlinger innen deres lokale fagområder: biologi, helsefag, ingeniør og realfag, internasjonal business, maritim teknologi og maritime operasjoner. Du finner oss i 2. etasje i F-bygget.

70 16 12 86
alesund@ub.ntnu.no

Alle er velkomne til å bruke bibliotekene og låne bøker, også personer som ikke er tilknyttet NTNU.

Legg igjen en kommentar