Nyheter og fagressurser for medisin, sykepleie, helse og omsorgsfag

Installere EndNote

Studenter og ansatte ved NTNU kan laste ned og installere EndNote gratis til sine maskiner, siden NTNU har kjøpt institusjonslisens.

Det er mulig å laste ned og installere programmet selv fra NTNUs programvareserver. Ta kontakt med Orakeltjenesten/lokal IT-støtte for hjelp. Ansatte ved St.Olavs hospital må ta kontakt med Hemit for å få installert EndNote.

Vi anbefaler at du installerer den til enhver tid nyeste versjon av EndNote. Siste hovedversjon er EndNote X9. Det utgis jevnlig gratis oppdateringspatcher til hovedversjonene som vi anbefaler at du installerer (se veiledning lengre ned på siden).

Det er viktig at Word er installert på datamaskinen før EndNote installeres. Tidligere EndNote-versjoner bør avinstalleres før ny versjon installeres.

EndNote-tips fra biblioteket

Abonner på vår Innsidakanal «EndNote og referansehåndtering – tips fra biblioteket» hvis du ønsker nyheter og tips om EndNote.

Veiledninger

Hvordan laste ned EndNote selv (Windows og Mac)
Infoside fra NTNU Wiki

Viktig informasjon til deg som skal oppgradere til EndNote X9.3 eller senere versjoner (PC/Mac)
[Sist oppdatert: 04.03.20]

Hvordan oppdatere EndNote når nye oppdateringer kommer
[Sist oppdatert: 11.08.17]

Topp