Importere referanser til EndNote

De fleste databaser og elektroniske tidsskrifter har funksjoner som gjør det mulig å importere referanser direkte eller indirekte inn i EndNote-biblioteket ditt slik at du ikke trenger å legge inn referanser manuelt.

De fleste elektroniske tidsskrifter og en del databaser har mulighet til direkte import som betyr at du kun trenger å følge de instruksjonene som kommer opp. Noen databaser tilbyr kun indirekte import hvor du må mellomlagre en fil og velge korrekt importfilter når fila skal importeres inn i biblioteket ditt. Nedenfor følger veiledninger for import for de viktigste databasene innen medisin og helse.

Du har mulighet til å søke i flere databaser direkte fra EndNote og på en enkel måte få importert interessante artikler.

Vær oppmerksom på EndNote leveres med et begrenset antall importfiltre og connection files. Dette betyr at du må i noen tilfeller laste ned importfiltre eller connection files fra EndNotes hjemmeside. Se de enkelte veiledninger for mer informasjon om dette.

Veiledninger fra Bibliotek for medisin og helse

Import av referanser fra et manuskript med EndNote-referanser (Traveling Library)
[Sist oppdatert: 04.02.22]

Direkte import av referanser fra PubMed (NLM)
[Sist oppdatert: 19.03.20]

Import av referanser fra Medline (Ovid)
[Sist oppdatert 11.10.22]

Import av referanser fra Medline (Ebsco)
[Sist oppdatert 26.01.23]

Import av referanser fra EMBASE (Elsevier)
[Sist oppdatert: 18.04.23]

Import av referanser fra EMBASE (Ovid)
Vær oppmerksom på at ikke-engelskspråklige referanser får importert med en språkanmerkning som kommer i en klammeparantes etter tittelen (f.eks. «Cure for common cold [French]»). Språkanmerkningen vil bli med i referanselistene som EndNote genererer så fremt du ikke sletter språkanmerkningen manuelt i EndNotes tittelfelt.
[Sist oppdatert 10.10.22]

Import av referanser fra Oria
[Sist oppdatert 29.09.22]

Import av referanser fra Web of Science
[Sist oppdatert 16.09.21]

Import av referanser fra SCOPUS
[Sist oppdatert 21.03.18]

Import av referanser fra Google Scholar
[Sist oppdatert: 15.11.22]

Import av referanser fra PsycInfo (Ovid)
[Sist oppdatert 14.10.13]

Import av referanser fra Cochrane Library (Wiley)
[Sist oppdatert 01.02.19]

Import av referanser fra Global Health (Ovid)
NB! 2021: NTNU har dessverre ikke tilgang til denne databasen lenger.
[Sist oppdatert 27.03.17]

Import av referanser fra AMED (Ovid)
[Sist oppdatert 26.11.09]

Import av referanser fra CINAHL (EBSCO)
[Sist oppdatert 24.07.20]

Import av referanser fra SveMed+
NB! 2020: Denne basen oppdateres ikke lenger, men innhold før 2020 er fortsatt tilgjengelig.

[Sist oppdatert 26.04.17]

Import av referanser fra PEDRO (Physiotherapy Evidence Database)
[Sist oppdatert: 02.05.17]

Import av referanser fra SciFinder Scholar (CAS)
[Sist oppdatert: 09.12.09]

Import av referanser fra Biological Abstracts (via ISI)
[Sist oppdatert 26.02.09]

Import av referanser fra Reference Manager til Endnote
[Sist oppdatert 30.03.17]

Konvertering av både Reference Manager bibliotek og manuskript med Reference Manager referanser til EndNote
[Sist oppdatert 30.03.17]

Legg igjen en kommentar