Nyheter og fagressurser for medisin, sykepleie og helsefag

Databaser/Artikler

Artikkelsøk

  • PubMed– medisin og helsevitenskap [veiledning] ­
  • Medline – medisin og helsevitenskap
  • SveMed+ – medisin og helsevitenskap (nordiske tidsskrifter)
  • EMBASE – medisin, farmakologi og helsevitenskap
  • Cochrane Library– medisin og helsevitenskap (systematiske oversikter)

Kliniske oppslagsverk – raske svar på kliniske spørsmål

 

Andre nettressurser og oppslagsverk

Flere databaser innen medisin og helse

Alle databaser (A-Å)

Topp