Formatere manus i EndNote

En EndNotestil er et lite program som bestemmer innhold og formateringen av siteringene i teksten og referanselista. EndNote leveres med nesten 500 stiler, men det finnes over 5000 stiler tilgjengelig i EndNote’s stildatabase. Informasjon om hvordan du laster ned og legger til nye EndNotestiler finner du nedenfor.

Skriver du på norsk, er det laget norsk oversetting av flere populære stiler (APA 6th, Chicago & Harvard). Disse finner du her:

Norsk APA referansestil (informasjonshefte og stiler for nedlastning)

Norsk oversettelse av noen populære EndNotestiler

Bibliotek for medisin og helse har lang erfaring i å finne, justere eller lage nye EndNotestiler, og du kan ta kontakt med oss for å få hjelp til dette.

Veiledninger 

Hvordan lagre en ny eller endret EndNotestil i EndNote for PC/Windows
[Sist oppdatert 02.08.19]

Hvordan lagre en ny eller endret EndNotestil i EndNote X5 eller senere (Mac)
[Sist oppdatert 06.06.12]

Hvordan bruke Apple Pages på Mac sammen med EndNote
[Ekstern YouTube lenke]

EndNotestil for Tidsskrift for den norske legeforening
[Sist oppdatert 29.05.18]

Wiley InterScience EndNote Reference Style Files
[EndNotestiler for Wileys tidsskrifter – noen mangler i EndNote]

Hvordan sitere en ikke-engelskspråklig referanse i en engelskspråklig publikasjon
[Sist oppdatert 05.05.10]

Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers. 2nd edition 2007
(Karen Patrias & Dan Wendling)

Siteringsregler for biomedisinske tidsskrifter
(Eksempler utarbeidet av International Committee of Medical Journal Editors)

Legg igjen en kommentar