Nyheter og fagressurser for medisin, sykepleie, helse og omsorgsfag

Stikkord: bibliotektjenester

Har du spørsmål?

Har du spørsmål?

I skranken på biblioteket kan vi svare på mange av dem! Kanskje lurer du på hvordan du:

Les videre »

BMH – Viktig informasjon om tilganger, utskrift og VPN

BMH – Viktig informasjon om tilganger, utskrift og VPN

Fra 1. januar 2016 skal alle ansatte og studenter ved NTNU ha lik tilgang til de samme kunnskapskildene (e-bøker, e-tidsskrifter og databaser). I praksis betyr dette at tilgangen kommer gradvis etter hvert som leverandørene får oppdatert sine systemer. Vi beklager problemer brukerne våre måtte ha i denne fasen.

Les videre »

Topp