Nyheter og fagressurser for medisin, sykepleie, helse og omsorgsfag

Kurs og veiledning

På grunn av korona-situasjonen vil bibliotekets åpne kurs bli arrangert digitalt i Zoom i vårsemesteret. Se det enkelte kurs for mer informasjon.

Vil tilbyr kurs i litteratursøk med ulike fagdatabaser (PubMed, Scopus m.fl.), oppsummert forskning og referansehåndtering (EndNote). I tillegg tilbyr vi kurs i akademisk skriving for PhD-kandidater og forskere. Alle kurs er åpne for studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital. Kursene finner sted i KS21, 2. etasje i Kunnskapssenteret.

Det er obligatorisk forhåndspåmelding til våre kurs. Se kursoversikt under.

Vi tilbyr drop-in veiledning i Søkestua – nå i Zoom. Kom innom vårt digitale veiledningsrom for å få hjelp til litteratursøk, referanser og referanseverktøy, kildebruk med mer.


Kursoversikt våren 2021

Biblioteket er ansvarlig for det obligatoriske ph.d-emnet SMED8007 – Vitenskapelig forskning og publisering (5. studiepoeng) våren 2021. Kurset vil bli holdt som nettkurs i Zoom dette semesteret.

19.01.21 (11.30-12.00)
En kort introduksjon til EndNote 20 og nytt brukergrensesnitt
Målgruppe: Denne forelesningen er beregnet for deg som kjenner EndNote fra før og som trenger en liten innføring i nytt brukergrensesnitt. Har du ikke brukt EndNote tidligere anbefaler vi at du deltar på et av våre introduksjonskurs.
Språk/Language: Norsk.
Form: Nettkurs i Zoom.
Denne forelesningen krever ikke påmelding.

20.01.21 (9-12)
EndNote for medisin og helse
Målgruppe: På grunn av faglig skreddersying av kurset, er kurset kun tilgjengelig for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.
Språk/Language: Norsk.
Form: Nettkurs i Zoom.

26.01.21 (9-12)
Litteratursøking i PubMed – En grundig introduksjon
Målgruppe: Forskere, stipendiater, leger, andre sykehusansatte og medisin- og masterstudenter som har behov for å gjøre strukturerte artikkelsøk innen medisin og helsefag.
Språk/Language: Norsk
Form: Nettkurs i Zoom.

17.02.21 (9-12)
EndNote for medisin og helse
Målgruppe: På grunn av faglig skreddersying av kurset, er kurset kun tilgjengelig for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.
Språk/Language: Norsk.
Form: Nettkurs i Zoom.

24.02.21 (9-12)
Litteratursøking i PubMed – En grundig introduksjon
Målgruppe: Forskere, stipendiater, leger, andre sykehusansatte og medisin- og masterstudenter som har behov for å gjøre strukturerte artikkelsøk innen medisin og helsefag.
Språk/Language: Norsk.
Form: Nettkurs i Zoom.

03.03.21 (9-12)
SCOPUS, Web of Science & Google Scholar – an interdisiplinary supplement to PubMed
Participants: Medical and Master students, PhD-students and researchers/staff at The Faculty of Medicine and Health Sciences and St. Olavs University Hospital.
Språk/Language: English.
Form: Web course in Zoom.

10.03.21 (9-12)
EndNote for medisin og helse
Målgruppe: På grunn av faglig skreddersying av kurset, er kurset kun tilgjengelig for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.
Språk/Language: Norsk.
Form: Nettkurs i Zoom.

17.03.21 (9-12)
Literature searching in PubMed – A comprehensive introduction
Participants: Researchers, PhD-students, physicians, hospital and faculty staff and master students who wants to learn to search for literature within medicine and health in an effective way.
Språk/Language: English.
Form: Web course in Zoom.

24.03.21 (9-11)
Raske svar – Finn oppsummert forskning i ulike databaser og kunnskapsbaserte oppslagsverk
Målgruppe: Ansatte på St.Olavs hospital og NTNU, samt medisin- og masterstudenter som trenger å holde seg oppdatert i sin kliniske praksishverdag.
Språk/Language: Norsk
Form: Nettkurs i Zoom.

07.04.21 (9-12)
EndNote for Medicine and Health Sciences
Participants: Master students, PhD/researchers and staff at the Faculty of Medicine and Health Sciences and St. Olavs Hospital  who needs a reference management system when publishing papers and other manuscripts.
Språk/Language: English
Form: Web course in Zoom

05.05.21 (9-12)
EndNote for medisin og helse
Målgruppe: På grunn av faglig skreddersying av kurset, er kurset kun tilgjengelig for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.
Språk/Language: Norsk.
Form: Nettkurs i Zoom.

12.05.21 (9-12)
Litteratursøking i PubMed – En grundig introduksjon
Målgruppe: Forskere, stipendiater, leger, andre sykehusansatte og medisin- og masterstudenter som har behov for å gjøre strukturerte artikkelsøk innen medisin og helsefag.
Språk/Language: Norsk.
Form: Nettkurs i Zoom.

Det kan bli lagt ut flere kurs senere avhengig av behov og kapasitet. Vi anbefaler at du setter deg på venteliste hvis kurset du ønsker er fullt. Vi vil da ta kontakt hvis det blir ledige plasser frem mot kursdagen, eventuelt vil vi vurdere å sette opp et ekstrakurs hvis interessen er stor nok. Klikk på «Påmelding» for å bli satt på venteliste.


Bestille kurs?

Kontakt oss på epost (post@bmh.ntnu.no) eller tlf. 73 59 53 00 hvis du som faglærer ønsker å integrere undervisning fra biblioteket inn i ditt fag.

Vi tilbyr også en rekke større og mindre kurs for student- og ansattgrupper tilhørende Fakultet for medisin og helsevitenskap på Campus Øya (NTNU) og St. Olavs hospital – hvor og når det passer deltagerne best.

Det lønner seg å bestille kurs i god tid i forveien, da vi har stor pågang i perioder.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å tilby individuell opplæring i EndNote.

Les mer om kurs og veiledning fra Universitetsbiblioteket

Gå direkte til kurskalenderen for å se andre åpne kurs ved Universitetsbiblioteket.


Topp