Nyheter og fagressurser for medisin, sykepleie, helse og omsorgsfag

Kurs

På grunn av korona-situasjonen vil bibliotekets kurs enten bli utsatt eller arrangert som nettundervisning. Se det enkelte kurs for mer informasjon.

Vil tilbyr kurs i litteratursøk med ulike fagdatabaser (PubMed, Scopus m.fl.), oppsummert forskning og referansehåndtering (EndNote). I tillegg tilbyr vi kurs i akademisk skriving for PhD-kandidater og forskere. Alle kurs er åpne for studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital. Kursene finner sted i KS21, 2. etasje i Kunnskapssenteret.

NB: Det er obligatorisk forhåndspåmelding til våre kurs, med unntak av lynkursene.

Program for Lynkurs ved biblioteket våren 2020


Kursoversikt våren 2020

Biblioteket er ansvarlig for ph.d-emnet MH 8000 – Litteraturgjennomgang og akademisk skriving for ph.d.-studenter i medisin og helsevitenskap (5. studiepoeng) våren 2020. Kurset vil bli holdt som nettkurs p.g.a. Korona-situasjonen.

23.01.20 (9-12)
EndNote for medisin og helse
Målgruppe: På grunn av faglig skreddersying av kurset, er kurset kun tilgjengelig for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.
Språk/Language: Norsk

29.01.20 (9-12)
Litteratursøking i PubMed – En grundig introduksjon
Målgruppe: Forskere, stipendiater, leger, andre sykehusansatte og medisin- og masterstudenter som har behov for å gjøre strukturerte artikkelsøk innen medisin og helsefag.
Språk/Language: Norsk

12.02.20 (9-12)
EndNote for medisin og helse
Målgruppe: På grunn av faglig skreddersying av kurset, er kurset kun tilgjengelig for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.
Språk/Language: Norsk

18.02.20 (11.30-12.00)
LYNKURS: Zotero: rask og enkel referansehåndtering

Zotero er et raskt og enkelt web-basert verktøy for håndtering av referanser og litteraturlister. Zotero er gratis og fungerer fint sammen med Windows, Mac og med Word. Last gjerne ned verktøyet før kurset.
Våre lynkurs går av stabelen i KS21 i Kunnskapssenteret (2. etg.) og det er ikke nødvendig med påmelding.

19.02.20 (9-12)
Litteratursøking i PubMed – En grundig introduksjon
Målgruppe: Forskere, stipendiater, leger, andre sykehusansatte og medisin- og masterstudenter som har behov for å gjøre strukturerte artikkelsøk innen medisin og helsefag.
Språk/Language: Norsk

25.02.20 (9-11)
Zotero – En introduksjon
Målgruppe: Alle som ønsker å bruke Zotero i forbindelse med skriving av oppgaver og andre typer tekster.
Språk/Language: Norsk

26.02.20 (9-12)
Søkekurs i SCOPUS, Web of Science & Google Scholar – et tverrvitenskapelige supplement til PubMed
Målgruppe: Leger, forskere, stipendiater, sykepleiere, fysioterapeuter og medisin- og masterstudenter som har behov for å søke i siterings- og tverrfaglige baser.

10.03.20 (11.30-12.00)
LYNKURS: Oria

Introduksjonskurs for deg som ønsker en innføring i bibliotekets søkemotor – Oria. Du lærer å søke etter ulike kildetyper og hvordan du bruker Min konto for å bestille, fornye, reservere og holde oversikt over dine lån.
Våre lynkurs går av stabelen i KS21 i Kunnskapssenteret (2. etg.) og det er ikke nødvendig med påmelding.

11.03.20 (9-12)
EndNote for medisin og helse
Målgruppe: På grunn av faglig skreddersying av kurset, er kurset kun tilgjengelig for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.
Språk/Language: Norsk

18.03.20 (9-15)
Information skills training for PhD
Participants: This training course is intended for PhD-students, research students in medicine (Forskerlinja) and researchers in medicine and health sciences.
Språk/Language: English

14.04.20 (11.30-12.00) UTSETTES TIL ET SENERE TIDSPUNKT
LYNKURS: Lynraske svar: oppsummert forskning

Et kortkurs der du lærer å finne oppsummert forskning i ulike databaser og kunnskapsbaserte oppslagsverk.
Våre lynkurs går av stabelen i KS21 i Kunnskapssenteret (2. etg.) og det er ikke nødvendig med påmelding.

15.04.20 (9-12) KURSET VIL BLI SATT OPP SOM NETTKURS
EndNote for Medicine and Health Sciences
Participants: Master students, PhD/researchers and staff at the Faculty of Medicine and Health Sciences and St. Olavs Hospital  who needs a reference management system when publishing papers and other manuscripts.
Språk/Language: English

22.04.20 (9-12) KURSET VIL BLI SATT OPP SOM NETTKURS
Literature searching in PubMed – A comprehensive introduction
Participants: Researchers, PhD-students, physicians, hospital and faculty staff and master students who wants to learn to search for literature within medicine and health in an effective way.
Språk/Language: English

06.05.20 (9-12) KURSET VIL BLI SATT OPP SOM NETTKURS
Litteratursøking i PubMed – En grundig introduksjon
Målgruppe: Forskere, stipendiater, leger, andre sykehusansatte og medisin- og masterstudenter som har behov for å gjøre strukturerte artikkelsøk innen medisin og helsefag.
Språk/Language: Norsk

12.05.20 (11.30-12.00) UTSETTES TIL ET SENERE TIDSPUNKT
LYNKURS: God siteringsskikk

En kort veiledning som hjelper deg å forstå og bruke referanser i skriving. Vi gjennomgår praktiske eksempler på god siteringsskikk.
Våre lynkurs går normalt av stabelen i KS21 i Kunnskapssenteret (2. etg.), men på grunn av Coronasituasjonen vil dette lynkurset bli arrangert digitalt. Informasjon om dette vil bli lagt ut senere.

13.05.20 (9-12) KURSET VIL BLI SATT OPP SOM NETTKURS
EndNote for medisin og helse
Målgruppe: På grunn av faglig skreddersying av kurset, er kurset kun tilgjengelig for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.
Språk/Language: Norsk

27.05.20 (9-12) KURSET VIL BLI SATT OPP SOM NETTKURS
Raske svar – Finn oppsummert forskning i ulike databaser og kunnskapsbaserte oppslagsverk
Målgruppe: Ansatte på St.Olavs hospital og NTNU, samt medisin- og masterstudenter som trenger å holde seg oppdatert i sin kliniske praksishverdag.
Språk/Language: Norsk

Det kan bli lagt ut flere kurs senere avhengig av behov og kapasitet. Vi anbefaler at du setter deg på venteliste hvis kurset du ønsker er fullt. Vi vil da ta kontakt hvis det blir ledige plasser frem mot kursdagen, eventuelt vil vi vurdere å sette opp et ekstrakurs hvis interessen er stor nok. Klikk på «Påmelding» for å bli satt på venteliste.


Bestille kurs?

Kontakt oss på epost (post@bmh.ntnu.no) eller tlf. 73 59 53 00 hvis du som faglærer ønsker å integrere undervisning fra biblioteket inn i ditt fag.

Vi tilbyr også en rekke større og mindre kurs for student- og ansattgrupper tilhørende Fakultet for medisin og helsevitenskap på Campus Øya (NTNU) og St. Olavs hospital – hvor og når det passer deltagerne best.

Det lønner seg å bestille kurs i god tid i forveien, da vi har stor pågang i perioder.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å tilby individuell opplæring i EndNote.

Les mer om kurs og veiledning fra Universitetsbiblioteket

Gå direkte til kurskalenderen for å se andre åpne kurs ved Universitetsbiblioteket.


Topp