jente ligger på gul sofa. Foto
Hvor ofte trenger vi ny sofa? Foto: ColourBox.com / Alena Ozerova


Visste du at en gjennomsnittlig nordmann kjøpte 28 kg møbler i 1988 og så mye som 74 kg i 2015?*

Dette er en økning på godt over 150%, høyere enn for andre ting vi kjøper, som biler, klær, kosmetikk og så videre. Og selv om møblene kjøpes i Norge skjer mesteparten av miljøbelastningen i utviklingsland.** Hver krone vi bruker på møbler har høyere klimagassutslipp enn en krone brukt på alt annet, bortsett fra transport.***

Vil du bidra til vår forståelse av hvordan møbler kjøpes og brukes? Hvis du bor i Norge kan du gjøre det ved å fylle ut vår spørreundersøkelse. Undersøkelsen tar 10-20 minutter og alle svar er anonyme.

Du finner undersøkelsen her

Undersøkelsen er utført av Program for Industriell Økologi ved NTNU, som en del av Lasting-prosjektet ledet av Forbruksforskningsinstituttet (SIFO). Vi undersøker potensialer for å forlenge produkters levetid for å redusere miljøpåvirkningen fra husholdningsforbruk.

Har du spørsmål, ta kontakt med meg.

Takk for ditt bidrag!


* Thoring, A. L. (2016). Den norske forbruksfesten 15/2016 (15/2016; Issue 15/2016, p. 23). Framtiden i våre hender.
** Peters, G. P., & Hertwich, E. G. (2006). The Importance of Imports for Household Environmental Impacts. Journal of Industrial Ecology, 10(3), 89–109. https://doi.org/10.1162/jiec.2006.10.3.89
*** Steen-Olsen, K., Wood, R., & Hertwich, E. G. (2016). The Carbon Footprint of Norwegian Household Consumption 1999–2012. Journal of Industrial Ecology, 20(3), 582–592. https://doi.org/10.1111/jiec.12405


Skrevet av Kamila Krych

Kamila Krych er stipendiat ved Program for industriell økologi og institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

kvinne med langt hår. foto