Den splitter nye kjøleriggen skal gjøre butikkjøling mer miljøvennlig.

Riggen SuperSmart-Rack er et resultat av godt samarbeid mellom NTNU, SINTEF og våre industripartnere Danfoss og Advansor. Den er nå offisielt åpnet, i Varmetekniske laboratorier på Gløshaugen.

Forskningsrådet støtter oss med riggen slik at 2/3 av den norske dagligvarebransjen, som er partnere, direkte kan dra nytte av resultatene. Både REMA1000 og Norgesgruppen har sterke miljøprofiler. KPN-SuperSmart-Rack vil bidra til at de kan ta i bruk teknologien når de skal spesifisere kjøleanlegg i fremtiden.

Offisiell snorklipping 17.11.2017. Fra venstre: Terese Løvås, instituttleder NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk, Kim Christensen, managing director i Advansor, Armin Hafner, professor ved NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk. Foto: NTNU/Maren Agdestein

SuperSmart er NTNU og SINTEF sin paraply av prosjekter innenfor integrerte butikkjøling med CO2 som arbeidsmedium:

  • Vi startet med REMA1000 Kroppanmarka i 2012, som er Norges første pilotbutikk som viser at 30% energisparing er mulig, selv uten dagens ejektorteknologi.
  • Sammen med våre venner fra SUT i Polen og Danfoss har vi et samarbeidsprosjekt der vi har to pilotbutikker, en i Spiazzo (Italia) og REMA1000 Prinsensgate her i Trondheim. Her snakker vi om de to første integrerte CO2-kjøleanleggene (frys, kjøl og AC) med ejektorteknologi (!).
  • SINTEF koordinerer et EU-Prosjekt som heter SuperSmart, der bl.a. kunnskap spres aktivt om hvordan integrerte CO2-anlegg kan brukes i butikker i hele Europa.
  • NTNU koordinerer enda et EU-prosjekt, MultiPACK, der vi sammen med SINTEF og Danfoss skal vise at integrerte CO2-anleggene kan utkonkurrere HFK-anlegg i Sør-Europa.

Laboratorier er viktig! Forsking i butikker som er i drift er risikosport. Her i laboratoriet kan vi undervise, forske og virkelig gjøre en innsats for våre industripartner.

Skal brukes aktivt i undervisning

Vi gleder oss også til at vi kan bruke denne riggen aktivt i vår undervisning av masterstudenter. Alle våre 4.- og 5.-årsstudenter som velger kuldeteknikk vil bruke SuperSmart-riggen til å gjennomføre laboratorieøvinger.

SuperSmart-riggen skal brukes til kurs i regi av våre industripartner og vi vil tilby Trondheim Fagskole og elever fra videregående skoler som underviser i kuldeteknikk at de kan komme til oss for en dagskurs.

Se video fra åpningen 20.11.2017

Dette blogginnlegget ble først postet 20.11.2017 på www.ntnutechzone.no

profilbilde mann. foto
Armin Hafner

Armin Hafner er professor ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk.