Utformingen av innendørs luftfordelingssystem for operasjonsrom er en kompleks oppgave. Det er strenge krav til innendørs miljøparametre som lufthastighet, fuktnivå og romtemperatur, og det er ikke global enighet om alle sammen.

Formålet med phd.-prosjektet mitt er å utforske energieffektive fordelingsmetoder for innemiljøkontroll og luftstrøm, som muliggjør et trygt kirurgisk mikromiljø i operasjonsrom.

Person med briller foran operasjonsstue. foto
Yang Bi er ph.d.-kandidat og skal jobbe med energieffektiv luftfordeling av ventilasjon i operasjonsstuer. Foto: Maren Agdestein/NTNU

For å nå dette målet er det mange oppgaver som skal utføres. For det første bør det opprettes et evalueringssystem for å hjelpe designere med å kunne evaluere direkte den omfattende effekten av luftdistribusjonssystemer i operasjonsstuer. For det andre bør et godt utført luftfordelingssystem i operasjonsrom utvikles, optimaliseres og valideres.

dukker med legefrakker og utstyr rundt et operasjonsbord. foto
I operasjonsstuelaboratoriet på NTNU forsker vi på hva som er den mest energieffektive luftfordeling av ventilasjon for kirurgisk mikromiljøkontroll i operasjonsrom. Foto: Maren Agdestein/NTNU

Endelig bør det utvikles en ny modell/verktøy for virtual reality (VR) for å visualisere innemiljøet sammen med St. Olavs Hospital.

Både simulering og eksperiment

Hovedmetoden for forskningen jeg skal gjøre er kombinasjonen av simulering og eksperiment. Eksperimentet vil bli utført i laboratoriet til NTNU, og i et ekte operasjonsrom på St. Olavs Hospital. CFD-simuleringer vil bli utført for validering og optimalisering av luftdistribusjonssystemet.

Resultatene av denne studien vil gi et solid vitenskapelig grunnlag for ventilasjonsdesign i operasjonsrom. Visualiseringsverktøy vil hjelpe designere bedre å analysere CFD-resultater.

to kvinner snakker til barn utenfor en varebil med operasjonsstue inni. foto
Operasjonsstuelaboratoriet på NTNU er opptatt av å formidle kunnskap om forskninga til mange målgrupper. Her er bilde fra et besøk på en barneskole i Trondheim, under Forskningsdagene i 2020 (vi gjør oppmerksom på at klassen var en kohort og derfor gjaldt ikke regelen om 1 meters avstand mellom elevene). Foto: Håvard Rekstad/NTNU.

person med briller. foto
Yang Bi
Ph.d.-stipendiat | Nettside

Yang Bi er ph.d.-stipendiat fra høsten 2020, og er tilknyttet NTNUs institutt for energi- og prosessteknikk med professor Guangyu Cao som veileder. Han skal være tilknyttet prosjektet Fremtidens Operasjonsrom (FOR) i tre år. Yang Bi har fra før en master innenfor VVS.