Utformingen av innendørs luftfordelingssystem for operasjonsrom er en kompleks oppgave. Det er strenge krav til innendørs miljøparametre som lufthastighet, fuktnivå og romtemperatur, og det er ikke global enighet om alle sammen. Formålet med phd.-prosjektet mitt er å utforske energieffektive fordelingsmetoder for innemiljøkontroll og luftstrøm, som…