Simulatorteknologi har i en årrekke vært brukt til å trene opp alt fra kirurger til romfarere. Men det er kun ved NTNU i Ålesund du kan fordype deg på masternivå og få spesialisering i denne ettertraktede kompetansen.

Simulering og visualisering tas i bruk på stadig flere områder i samfunnet, og i Ålesund kan du ta en internasjonal masterutdanning som gir deg en tverrfaglig fordypning i et fagområde som er stadig mer etterspurt.

Det kan prosjektleder Bjørn Aase Dimmen i Offshore Simulator Centre (OSC) bekrefte.

Smarte byer

Dimmen og selskapet han jobber i er sterkt involvert i det nye Smart City-prosjektet i Ålesund som i 2019 fikk tildelt midler fra Forskningsrådet for å utvikle bedre løsninger for byens innbyggere.

– Ålesund er med dette blitt pilot for FN i arbeidet med å utvikle smarte byer, forteller Dimmen stolt.

Det er Offshore Simulator Centre AS og deres kompetansemiljø innen visualisering og simulering ved Campus Ålesund som med dette prosjektet har satt Sunnmøres hovedstad på kartet.

Bildet viser studenter i et VR-laboratorium ved NTNI i Ålesund.
Ved NTNU i Ålesund kan du bli ekspert i simulering og visualisering. Foto: Kai T. Dragland

NTNU i Ålesund og kompetansemiljøene ved Institutt for IKT og realfag er en svært sentral og viktig støttespiller her.

– Økt digitalisering gjør at stadig flere bransjer og industrier har behov for kompetanse i simulering og visualisering. Forsvaret, helsesektoren og offentlige myndigheter for å nevne noen, forteller Dimmen.

Siden 2017 har NTNU også vært deleier av selskapet.

– Gode ideer og tung kompetanse fra vårt fagmiljø var avgjørende for oppstarten av og utvikling av OSC som selskap, sier instituttleder Anniken Susanne T. Karlsen ved Institutt for IKT og realfag.

Tett samarbeid med næringslivet

I november 2019 åpnet instituttet også splitter nye fasiliteter ved Norsk Maritimt Kompetansesenter. Vegg i vegg med FNs Framtidslab (U4SSC)  får masterstudentene unik tilgang til alt det spennende som blir utviklet på den andre siden av døren.

NTNU i Ålesund bidrar også her med sitt unike kompetansemiljø innen visualisering og simulering. Tett samarbeid med næringslivet i regionen byr på enorme muligheter for både studenter og ansatte.

«Med en master fra dette miljøet i Ålesund, kan studentene gå rett til bedriftene som etterspør kompetansen deres, sier instituttleder Anniken Susanne T. Karlsen ved Institutt for IKT og realfag ved NTNU i Ålesund.

Simulering- og visualiseringsteknologi brukes for å skape et forenklet digitalt miljø slik at ulike scenarier kan testes før man starter en utviklingsprosess.

I så måte brukes både spillteknologi og virtuell virkelighet for å skape realistiske treningsarenaer.  Gjennom masterprogrammet i Simulering og visualisering lærer du teknologien som brukes for å simulere og visualisere.

Gruppearbeid med studenter og lærere på NTNU i Ålesund
Gruppearbeid og praktiske prosjektoppgaver i samarbeid med bedrifter er en sentral del av masterstudiet i Simulering og visualisering ved NTNU i Ålesund. Foto: Kai T. Dragland

– Dette er en internasjonal mastergrad og all undervisning foregår på engelsk. Studentene jobber mye i grupper og har mange praktiske prosjekter i løpet av studiet, derfor er de også veldig attraktive for næringslivet, forteller instituttleder Anniken Susanne T. Karlsen ved Institutt for IKT og realfag ved NTNU i Ålesund.

Ålesund kommune er en av de største samarbeidspartnerne på dette masterstudiet, og kommer til å bli en enda viktigere oppdragsgiver for studentene framover, legger hun til.

Tingenes internett

Wajeeha Nasar er 2.års masterstudent og har vært med på et prosjekt om smarte avfallsløsninger i samarbeid med Ålesund kommune.

Ved hjelp av sensorer på avfallsbøtter og varslinger via en mobilapp, har hun laget forslag til et nytt og mye mer effektivt system for avfallshåndtering i byen.

– Det var behov for å samle inn data og få mer informasjon om avfallsmengden i byen, og til dette utviklet vi sensorbaserte søppelkasser.

Wajeeha Nasar er en av 12 studenter som denne våren avslutter det 2-årige masterstudiet i Simulering og Visualisering ved NTNU i Ålesund . Foto: Kai T. Dragland
Wajeeha Nasar er en av 12 studenter som denne våren avslutter det 2-årige masterstudiet i Simulering og Visualisering ved NTNU i Ålesund . Foto: Kai T. Dragland

– Disse dataene kan vi bruke til å planlegge turene og rutene til bilene som henter søppelet, forteller Wajeeha.

Tingenes internett eller Internet of Things (IoT) er bare ett av mange teknologiområder som masterstudentene i Simulering og visualisering blir godt kjent med, og som er helt sentralt i mange av prosjektene de jobber med underveis i studiet.

I sitt samarbeidsprosjekt med Ålesund kommune har Wajeeha Nasar ved hjelp av IoT og simulatorteknologi sett nærmere på reiseavstanden, tidsbruk og kostnader knyttet til hver avfallsbil.

Illustrasjon av masterprosjektet til Wajeeha Nasar som utarbeidet nye løsninger for avfallshåndtering i Ålesund kommune.
Illustrasjon av masterprosjektet til Wajeeha Nasar som utarbeidet nye løsninger for avfallshåndtering i Ålesund kommune.

Blant annet har hun brukt optimaliseringsalgoritmer for å løse utfordringene.

– For eksempel å implementere optimaliseringsalgoritmene og ikke minst i visualiseringen av resultatene i Google Maps. Prosjektet mitt er basert på kunnskapen jeg har fått gjennom snart to år på dette masterstudiet, avslutter hun.

Se video om studiet her

Se video om AugmentCity-prosjektet her

Nysgjerrig på å ta en 2-årig master i Simulering og visualisering?

Les mer på nettsidene til studiet.

Søknadsfristen er 15.april