Simulering og visualisering

Masterprogram 2-årig, Ålesund

Simulering og visualisering

– Om simulering og visualiseringVisualisering

 

I dette studiet blir du ekspert i simulering og visualisering for bruk i mange fagfelt. Du lærer kunstig intelligens, maskinlæring, svermintelligens og programvarearkitektur. Målet er å utdanne innovative ingeniører som kan løse komplekse problemstillinger. 

Masterprogrammet er et internasjonalt studieprogram. Her får du medstudenter fra hele verden, og mulighet til å etablere et internasjonalt nettverk. Studiet gjør deg i stand til å jobbe i Norge, og resten av verden. 

Simuleringsmiljøet ved NTNU ligger i Ålesund. Arbeidslivet her har i en årrekke utviklet avanserte løsninger og er verdensledende innenfor simulering og visualisering. Ålesund kommune er del av FNs Smart City program og her spiller simuleringsmiljøet en nøkkelrolle. 

Simulering og visualisering brukes i alle ingeniørdisipliner eller lignende fagområder, i næringslivet, offentlig sektor og i undervisning. 

Dette er et internasjonalt masterprogram som undervises på engelsk.


Hovedformålene for masterstudiet er:

  1. Å utvikle direkte-anvendbare ferdigheter i en rekke effektive metoder for simulering innen områdene dynamiske systemer, stokastisk simulering og kunstig intelligens, for å løse komplekse problemer innen ens eget fagfelt, og med direkte relevans for næringslivet.
  2. Å være i stand til å gjennomføre simuleringseksperimenter innenfor disse feltene, inkludert system-modellering, implementering av algoritmer, kjøring av simuleringer, visualisering og tolkning av resultater.
  3. Å være i stand til å bygge en enkel simulator, inkludert et simuleringssystem og datagrafikk.

Emnene gjennom hele masterprogrammet undervises fra lavt nivå (teoretisk forståelse og lavnivåprogrammering) til høyt nivå (praktisk anvendelse i cases fra bedriftslivet og bruk av eksisterende programvare).

Augment City

Simulering og visualisering i praksis

Video: Augment City