Simulering og visualisering

Masterprogram 2-årig, Ålesund

Simulering og visualisering

– Om simulering og visualisering
 

Visualisering

 

I dette studiet blir du ekspert i simulering og visualisering for bruk i ditt eget fagfelt. Du lærer også kunstig intelligens, maskinlæring, svermintelligens og programvarearkitektur for simulatorer.

Simulering for å løse trafikkorker. Simulering av varmetap i en bygning. Maskinlæring for anvendelse i medisinsk diagnostikk. Trening av en farlig operasjon i en skipssimulator. Virtual prototyping for å simulere og visualisere nye produktdesign. Simulering brukes i alle ingeniørdisipliner, felt av vitenskap, i næringslivet, offentlig sektor og i undervisning.

I masteren i simulering og visualisering lærer du simuleringsmetoder for anvendelse i ditt eget fagfelt. Målet med studiet er å utdanne innovative ingeniører som kan anvende spisskompetanse innen simulering og visualisering for å løse komplekse problemstillinger.

Du er kvalifisert for opptak med en bachelor i ingeniørfag som data, bygg, produkt- og systemdesign eller kybernetikk, eller en eksakt bachelor som fysikk eller biologi. Dersom du er i jobb og har behov for å anvende metoder for simulering, kan du studere på deltid.

Programmet består av ulike metoder som simulering av dynamiske systemer, kunstig intelligens, svermintelligens, maskinlæring og Monte Carlo-simulering. Men du vil også lære hvordan en kommersiell skipssimulator fungerer.

I masteren i simulering og visualisering lærer du også metoder for datavisualisering og interaktiv datagrafikk for å kunne forstå simuleringsresultater, eller for å gjøre simuleringer livaktige.

Programmering inngår som en naturlig del av de fleste emner. Studentene vil derfor lære å programmere i denne mastergraden, men merk at programmeringsforkunnskap er sterkt anbefalt.


Hovedformålene for masterstudiet er:

  1. Å utvikle direkte-anvendbare ferdigheter i en rekke effektive metoder for simulering innen områdene dynamiske systemer, stokastisk simulering og kunstig intelligens, for å løse komplekse problemer innen ens eget fagfelt, og med direkte relevans for næringslivet.
  2. Å være i stand til å gjennomføre simuleringseksperimenter innenfor disse feltene, inkludert system-modellering, implementering av algoritmer, kjøring av simuleringer, visualisering og tolkning av resultater.
  3. Å være i stand til å bygge en enkel simulator, inkludert et simuleringssystem og datagrafikk.

Emnene gjennom hele masterprogrammet undervises fra lavt nivå (teoretisk forståelse og lavnivåprogrammering) til høyt nivå (praktisk anvendelse i cases fra bedriftslivet og bruk av eksisterende programvare).