Institutt for IKT og realfag

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Institutt for IKT og realfag

iir

Studenter som interagerer med en simulasjon. Foto av Geir Mogen


Institutt for IKT og realfag ligg i Ålesund på Noregs mest næringsnære Campus.

Studia våre er praktisk retta, samstundes som at dei er solid forankra i moderne teori. Vi tilbyr ingeniørstudium innan data, automatisering og intelligente system på bachelornivå. Vi tilbyr òg eit masterprogram innan mekatronikk og automatisering, og eit eittårig forkurs for ingeniørutdanning.

Kontakt oss

Kontakt oss

Rune Volden
Instituttleiar
 Mini calevent portlet

Arrangement