Når du ligger på operasjonsbordet med sterkt lampelys i øynene, er nok tankene langt vekk fra hvordan selve operasjonslampen påvirker inneklimaet og infeksjonsrisikoen under operasjonen. Heldigvis har vi eksperter på NTNU og St. Olavs som tester hvordan rett høyde og vinkel på lampen gir mest hygieniske forhold, for sårinfeksjoner fra operasjonsstedet er dessverre ikke uvanlig.

Djevelen ligger i detaljene

Inneklimaet i operasjonssalen er viktig for pasienter og operasjonsstaben når det kommer til sårinfeksjoner. Tidligere studier viser at sårinfeksjoner fra operasjonsstedet er den mest vanlige infeksjonen som oppstår på sykehus. En infeksjon på operasjonsstedet kalles SSI som er en forkortelse for Surgical-Site Infections. For at det skal kalles en SSI er det en infeksjon som utvikles i løpet av 30 dager etter en operasjon, forutsatt at infeksjonen er relatert til operasjonen.

I Sverige har vi tall på at sårinfeksjoner på operasjonsstedet forekommer i 7 % av alle operasjoner og er den tredje mest rapporterte helsetjeneste-relaterte infeksjonen i landet. I Norge er den gjennomsnittlige raten for slike sårinfeksjoner 2 %, men utgjør mer enn andre typiske helsetjeneste-relaterte infeksjoner.

Operasjonssal

Vinkel viktig for partikkeltetthet

Forskere fra NTNU og St. Olavs Hospital har tatt for seg hvordan operasjonslamper innvirker på luftfordelingen i en operasjonssal på St. Olavs Hospital i Trondheim. Operasjonssalens ventilasjon besto av luftstrømmer fra takventil, og det ble tatt målinger av bakterienivåer (kolonidannende enhet, CFU) og partikkelkonsentrasjon i lufta ved forskjellige vinkler og høyde på operasjonslampa.

De målte verdiene for bakterienivåer var høyere når operasjonslampen var plassert 1,92 m. fra gulvet, enn når høyden var 1,75 m fra gulvet. Partikkelkonsentrasjonen økte når vinkelen på operasjonslampen ble endret fra 45 grader til horisontalt. Men den samme økningen skjedde ikke i målingene for bakterienivåene, noe som tyder på at det er andre faktorer enn høyde og vinkel på lampa som påvirker dette.

Konklusjonen er at det må forskes mer, men at forskerne er et skritt nærmere for å finne de beste forholdene i operasjonssaler hva gjelder inneklima og operasjonslamper.

Les mer i:

‘Guangyu Cao, Amar Aganovic, Liv-Inger Stenstad, Jan Gunnar Skogås. (2017) Experimental study of the effect of operating lamps on downward airflow distribution in an operating theatre at St. Olavs Hospital in Norway. Finish Indoor Climate seminar, March 15th 2017, Helsinki.’

Kontaktpersoner:

Foto: NTNU/Guangyu Cao


Dette blogginnlegget ble opprinnelig publisert 28.02.2017 på www.ntnutechzone.no

Maren jobber med forskningsformidling og kommunikasjon ved NTNU - institutt for energi- og prosessteknikk.