Stikkord: Gulen

Nakne, små og nye

De er ikke store nakensneglene som ble oppdaget i Gulen. Etter en nærmere titt, og en til, ble det slått fast at disse aldri har vært funnet i Norge tidligere. Begge artene hører hjemme i slekta Doto, en gruppe der artene er vanskelig å skille…