De er ikke store nakensneglene som ble oppdaget i Gulen. Etter en nærmere titt, og en til, ble det slått fast at disse aldri har vært funnet i Norge tidligere. Begge artene hører hjemme i slekta Doto, en gruppe der artene er vanskelig å skille fra hverandre.

Doto dunnei ble funnet for første gang i Norge i Gulen.  Her fotografert på en hydroide. Foto: Christian Skauge.
Doto dunnei ble funnet for første gang i Norge i Gulen. Her fotografert på en hydroide. Foto: Christian Skauge.

Med små mener vi at individene ikke er mye mer enn 10 mm lange. Da er detaljene vanskelig å se og de må plukkes opp fra sitt naturlige habitat og studeres nærmere i lupe etter at de er brakt med oppå på land. I små akvarier og skåler er det mulig å bruke mye tid slik at alle detaljer kan studeres helt identiteten er slått fast med sikkerhet. Doto dunnei og Doto maculata er navnet på de to artene som ikke tidligere er sett i Norge.

Dette året ble nakensneglsafarien i Gulen arrangert uten at vi deltok. Aktiviteten var åpenbart stor og mye spennende ble funnet. Blant annet de små artene av Doto, altså. Vår kollega fra Belfast Bernard Picton har lang erfaring med disse små artene. Han har beskrevet nye arter i slekta Doto tidligere, da i Storbritannia. Med sin erfaring har han et stort referansegrunnlag og etter detaljerte observasjoner i sterolupe, og fotografering og dokumentasjon var han sikker i sin sak. Vi har tidligere skrevet om arter i Doto og hvordan disse lever på hydroider. Levesettet bidrar til at de er vanskelig å oppdage. Når de i tillegg er små er det vanskelig å finne dem.

Den andre arten som ble funnet i Gulen heter Doto maculata, og er heller ikke sett i Norge tidligere. Foto: Bernard Picton.
Den andre arten som ble funnet i Gulen heter Doto maculata, og er heller ikke sett i Norge tidligere. Foto: Bernard Picton.

Vi har fått lov til å låne beretning og bilder fra Bernard og fra Christian Skauge som er primus motor for nakensneglsafarien, sammen med Gulen dykkesenter. Rapporten Christian har skrevet kan du lese her.

NRK hadde sin egen reportasje om nakensneglsafarien.