Nakensneglsafarien i Gulen samler interesserte dykkere som ville lære mer om nakensnegler. I de fem årene den har vært arrangert har vi har bidratt med vår kunnskap. Vi har sett at den er ført videre til entusiastiske dykkere, men også biologer og studenter. Internasjonale deltakere har det vært på alle safariene. Etter de to siste safariene utvikler dette seg videre med forskningsprosjekter med internasjonalt samarbeid.Hvordan endrer diversiteten av nakensnegler i kystfarvann fra Storbritannia til Murmansk? Det er et spørsmål vi vil se nærmere på. Det er er overordnet spørsmål. Veien dit vil være å se nærmere på flere taksonomiske spørsmål og utfordringer vi har i flere av gruppene blant nakensneglene. Det blir mulig når safarien også samler i profesjonelle taksonomer, i tillegg til de entusiastiske dykkerne.

Etter nakensnelgsafarien ved Gulen dykkesenter i år fikk vi lagt inn en workshop der vi kunne knytte samarbeid med internasjonale kolleger. Det ga oss tid til å studere noen taksonomiske utfordringer i detalj. Under workshopen hadde vi fått med oss Alexander Martynov og Tanya Korshunova fra Moscow State University, og Bernard Picton fra National Museums Northern Ireland. Picton var også med i fjor.

Aktuelle spørsmål vil vil jobbe med er blant annet: Hvilke arter har vi i spesifikke grupper, i første omgang i Flabellina. Biogeografisk utbredelse i kystområdene fra Storbritannia til det østlige Barentshavet. Er det en definert grense mot arter i kaldt vann i Barentshavet? Flere andre prosjekter vil også være aktuelt å se nærmere på, først og fremst artsavgrensinger. I dette arbeidet vil de vitenskapelige samlingene ved museene være sentrale, og vi vil fortsette med DNA strekkoding.

Internasjonalt samarbeid er nyttig og viktig når vi skal gå i dybden på hva som faktisk finnes av nakensnegler i våre nærområder. Foto: Christian Skauge.
Internasjonalt samarbeid er nyttig og viktig når vi skal gå i dybden på hva som faktisk finnes av nakensnegler i våre nærområder. Foto: Christian Skauge.