Vinter er tid for nakensnegler, og det er derfor den årlige nakensneglsafarien ved Gulen dykkesenter gjennomføres nå. Etter mange år er dette arrangementet utviklet til å bli en veldig bra kontaktflate for forskere, og ivrige og interesserte dykkere og undervannsfotografer. Møtepunktet er folkeforskning, eller citizen science, der amatører bidrar til forskningsresultater. Også i år dukket det opp nye og spennende funn.

Cuthona caerulea er en nakensnegle som av og til observeres langs kysten. Dette er første funn i Gulen, her fotografert i feltlaboratoriet. Foto: Alexander Martnov.
Cuthona caerulea er en nakensnegle som av og til observeres langs kysten. Dette er første funn i Gulen, her fotografert i feltlaboratoriet. Foto: Alexander Martnov.

Citizen science, folkeforskning, finnes det mange eksempler på rundt omkring i verden. Vår erfaring med nakenseglsafarien ved Gulen dykkesenter er alle de betydelige bidragene til forskningen vi driver på kunnskap om biologisk mangfold av nakensnegler i Norge. Det er mange interesserte dykkere som har deltatt, som har lært seg mye og vil lære mer. Det unike fortrinnet undervannsfotografene har er formidabelt. Med avansert fotoutstyr er både observasjoner og dokumentasjon viktig. Observasjon fordi fotografen kan ta bilder av noe som ser interessant ut, zoome inn på skjermen, og så plukke den med seg når det viser seg å være en heftig nakensnegl. Dokumentasjon fordi det blir både svært gode bilder av arten på stedet den lever, og mulighet til å ta den med opp til oss for nærmere studier. I tillegg lærer vi av hva dykkerne forteller om økologien til artene.

Men spennende funn altså. Vi har observert og samlet inn for dokumentasjon til de vitenskapelige samlingene ved NTNU Vitenskapsmuseet over flere år. Vi samler inn bare det som er nødvendig for å ha den riktige dokumentasjonen. Det blir derfor bare samlet inn de helt spesielle funnene. Denne gangen var to arter i slekta Cuthona som ble dokumentert på denne måten. Cuthona caerulea er en flott art med sine blåe og gule farger. Det er ikke uvanlig å observere denne andre steder langs kysten, men det var første gang vi fant den her. Cuthona amoena har vi bare ett kjent funn fra Norge tidligere. Et individ vi fant i 2004 ved Bud på Mørekysten. Nå fant vi et individ her også. Et individ i dårlig forfatning, men godt nok til å la seg indentifisere.

Cuthona amoena ble funnet på nakensneglsafarien i Gulen. Et av svært få funn som er gjort i Norge. Her under studier i laboratoriet. Foto: Alexander Martynov.
Cuthona amoena ble funnet på nakensneglsafarien i Gulen. Et av svært få funn som er gjort i Norge. Her under studier i laboratoriet. Foto: Alexander Martynov.

Oppsummering fra nakesneglsafarien dette året var tett observasjon av oppunder 50 arter, omtrent halvparten av den norske faunaen av nakensnegler. Takket være de ivrige og dyktige undervannsfotografene som tar med bilder og individer opp til oss som kan studere videre i feltlaboratoriet.

Igjen må vi rette en takk til Christian Skauge som primus motor for arrangementet, og Monica Bakkeli og Ørjan Sandnes ved Gulen dykkesenter for vertskap, service og unik innstilling.