Om bloggen

Forskningsprosjektet «Nakensnegler i Norge» startet i 1997 av Jussi Evertsen og Torkild Bakken. Prosjektet har til hensikt å formidle kunnskap om nakensnegler (Nudibranchia) i Norge til et bredt publikum. Hensikten har hele tiden vært å studere arter som finnes i norske havområder, hvordan de er beslektet med hverandre, hvor de lever og hvilken utbredelse de har. Prosjektet har gått over lang tid, med lengre pauser innimellom uten aktivitet. Aktiviteten tok fart igjen etter at vi ble invitert med til et originalt konsept der interesserte dykkere kunne lære mer om nakensnegler ved Gulen dykkesenter i 2010. Dykkesenterets konsept «nakensneglsafari» har vært arrangert siden.

Etter hvert har aktiviteten utviklet seg til internasjonalt samarbeid. Kartlegging av arter langs Norskekysten er det viktigste arbeidsområdet. For å ha en god forståelse av hvilke arter vi har hører det til taksonomisk forskning. Gjennom dette har vi beskrevet flere nye arter for vitenskapen. Vi setter spesielt stor pris på samarbeidet med alle dykkere langs kysten. Kunnskapen dykkere og undervannsfotografer er av stor betydning, som i mange tilfeller har utviklet seg til veldig godt samarbeid over lang tid.

Mer informasjon finnes på prosjektets nettside hos NTNU Vitenskapsmuseet. I 2019 gjennomførte vi prosjektet #sneglebuss i Finnmark og Troms med støtte fra Artsdatabanken. Også med støtte fra Artsdatabanken er vi utviklet innhold til «Nakensnegler på nett» med beskrivelse av alle arter.

Vi tar gjerne i mot henvendeler med spørsmål og bilder. Henvendelser vi ønsker å bringe videre legger vi ut som innlegg. Fotograf godkjenner bruk ved innsending av bilder.

Jussi og Torkild
Jussi Evertsen og Torkild Bakken etter et dykk med innsamling av nakensnegler. Foto: Petter F. Schmedling.