Om bloggen

Forskningsprosjektet «Nakensnegler i Norge» startet i 1997 av Jussi Evertsen og Torkild Bakken. Prosjektet har til hensikt å formidle kunnskap om nakensnegler (Nudibranchia) i Norge til et bredt publikum. Forskningen har hovedfokus på artene som finnes i Norge, hvordan de er avgrenset til hverandre, hvor de lever og hvilken utbredelse de har. Prosjektet har gått over lang tid, med lengre pauser innimellom uten aktivitet. Aktiviteten tok fart igjen etter at vi ble invitert med til et originalt konsept der interesserte dykkere kunne lære mer om nakensnegler ved Gulen dykkesenter i 2010. Dykkesenterets konsept «nakensneglsafari» har vært arrangert siden.

Etter hvert har aktiviteten vår utviklet seg til internasjonalt samarbeid. Kartlegging av arter langs Norskekysten vil være det viktigste arbeidsområdet. For å ha en god forståelse av hvilke arter vi har hører det til taksonomisk forskning. Gjennom dette har vi beskrevet flere nye arter for vitenskapen fra det som er gjennomført av feltarbeid.

Vi tar gjerne i mot henvendeler med spørsmål og bilder. Henvendelser vi ønsker å bringe videre legger vi ut som innlegg. Fotograf godkjenner bruk ved innsending av bilder.

Jussi og Torkild
Jussi Evertsen og Torkild Bakken etter et dykk med innsamling av nakensnegler. Foto: Petter F. Schmedling.