Gulen dykkesenter og deres arrangement «Nakensneglsafari» har vært helt sentral i den forskningen vi har gjort på nakensnegler i Norge de siste årene. Nå hedres de med flere arter oppkalt etter seg. Og ikke bare arter, en hel slekt faktisk. Arbeidet med å nøste opp i det biologiske mangfoldet i gruppa vi har kjent som Flabellina er ferdig.

Fjordia chriskaugei er en ny art for vitenskapen oppkalt etter Christian Skauge. Foto: Tatiana Korshunova.

Nå kan vi aldri si at arbeid med å beskrive arter, studere slektskap mellom arter og mangfoldet i naturen blir ferdig. Kunnskap og metoder utvikler seg og vi kommer sikkert tilbake til dette senere en gang. Men det konkrete arbeidet med hvilke arter vi egentlig har i det som vi kjente som Flabellina lineata har vi satt et foreløpig punktum for.

For å få riktig bilde av slektskap mellom ulike arter har vi opprettet to nye slekter. Den ene slekta har fått navnet Gulenia etter Gulen dykkesenter. Den andre har fått navnet Fjordia etter norske fjorder. Arten Lovén beskrev fra Bohuslän i 1846 er definert på nytt. Vi fant tidlig ut med resultater fra DNA strekkoding at Flabellina lineata egentlig var fire arter. Lovén sin art har vi plassert i den ene nye slekta, Fjordia lineata. I denne slekta beskriver vi en ny art som kjennetegnes av hvite prikkete linjer på cerata (utvekstene på ryggen). Denne er gitt navnet Fjordia chriskaugei til ære for Christian Skauge initiativtaker og primus motor for Nakensneglsafarien.

Gulenia monicae er en ny art for vitenskapen oppkalt etter Monica Bakkeli, og plassert i slekta Gulenia oppkalt etter Gulen dykkesenter. Foto: Tatiana Korshunova.

Slekta Gulenia inneholder to nye arter for vitenskapen. Gulenia monicae er oppkalt etter Monica Bakkeli og Gulenia orjani er oppkalt etter Ørjan Sandnes. Monica og Ørjan er innehavere av Gulen dykkesenter og har vært viktige bidragsytere gjennom Nakensneglsafarien til vårt arbeid gjennom disse årene. Begge arten kjennes lett igjen på en bred hvit linje over ryggen, men de er vanskelig å skille fra hverandre.

Gulenia orjani er beskrevet som ny art og er oppkalt etter Ørjan Sandnes. Foto: Alexander Martynov.

Og hvordan har det blitt med den opprinnelige og gamle kjente Fjordia lineata? Jo, beskrivelsen er revidert og arten kjennetegnes av en tynn hvit linje over ryggen og på sidene, og en tydelig hvit ring under tuppen av cerata.

Alt arbeidet vi har gjort i disse årene ved Gulen dykkesenter er folkeforskning, eller citizen science som det heter på engelsk. Dyktige observatører og undervannsfotografer har vist et stort engasjement og dyktighet. Vi har hatt stor hjelp av og vil takke alle deltakerne som har bidratt i disse årene. Spesielt vil vi takke Bjørnar Nygård, Erling Svensen, Klas Malmberg, Tina Malmgren og Jørn Ari som har deltatt over flere år. Og selvfølgelig Monica, Ørjan og Christian.

Fjordia lineata er den gamle kjente arten som det nå er laget en ny beskrivelse for. Foto: Tatiana Korshunova.

Referanse:

Korshunova T, Martynov A, Bakken T, Evertsen J, Fletcher K, Mudianta IW, Saito H, Lundin K, Schrödl M, Picton B. 2017. Polyphyly of the traditional family Flabellinidae affects a major group of Nudibranchia: aeolidacean taxonomic reassessment with descriptions of several new families, genera, and species (Mollusca, Gastropoda). ZooKeys 717:1-139. doi: 10.3897/zookeys.717.21885