Vi beskriver to nye arter Dendronotus som ny for vitenskapen. Igjen er det fruktbart samarbeid med undervannsfotografer som bringer verdifull kunnskap. Dendronotus keatleyae er en ny art fra Norge og Nord-Irland. Dendronotus arcticus gartensis fra Trondheimsfjorden er en ny underart med en bemerkelsesverdig likhet med Dendronotus yrjargul, også den funnet i samme område.

Når Dendronotus arcticus gartensis er beskrevet som en underart og ikke en art skyldes det at den genetisk faller inn blant individer med Dendronotus arcticus. Karaktertrekk fra ytre morfologi derimot er svært forskjellig fra D. arcticus, i tillegg til at den geografiske avstanden er stor. Dendronotus a. gartensis er funnet rett utenfor Trondheimsfjorden, med Garten i Ørland som typelokalitet. Derav navnet gartensis som betyr «fra Garten». Det besynderlige er at denne arten er morfologisk svært lik Dendronotus yrjargul som ble beskrevet for to år siden fra samme sted. Genetisk er disse to derimot helt forskjellige.

Nakensneglen Dendronotus arcticus gartensis.
Den nye underarten Dendronotus arcticus gartensis. Karakteristiske trekk er skarpe gule markeringer på gjellene langs ryggen, og brune flekker eller markeringer på ryggen. Foto: montasje av Christian Skauge etter originalbeskrivelsen i Korshunova m.fl. (2023) (CC-BY-SA 4.0).

Dykking og fotografering under vann har sin verdi for å øke kunnskap om nakensnegler. Det vet vi fra tidligere i vårt langvarige samarbeid med dykkere og undervannsfotografer. Igjen er det Viktor Vasskog Grøtan og Kjetil Breivik Johnson fra Ørland froskemannsklubb som over tid har samlet data og kunnskap om disse artene. I april 2022 besøkte Alexander Martynov Viktor og Kjetil på Ørlandet. De dykket, fant flere individer og kunne studere disse levende. Her var også Heine Jensen med, og bidro med fotografering. Heine og Erling Svensen har senere funnet gartensis lengre inn i Trondheimsfjorden, ved Skarnsundet.

Den nye underarten Dendronotus arcticus gartensis er svært lik D. yrjargul i pigmentering og struktur på gjellene. Selv om de er like skal vi klare å skille de fra hverandre. Vi kan skille gartensis fra yrjargul ved at gartensis har opptil 13 lameller på rinoforene, mens yrjargul har opptil 30 lameller. På ytre pigmentering har yrjargul to tydelige brune parallelle linjer på ryggen fra hodet til halen, og kanten på foten har tydelige brune linjer. Hos gartensis er det brunlige eller fiolette markeringer på ryggen (ikke linjer), og den mangler linjer med pigment langs kanten på foten.

Nakensneglene Dendronotus artcicus gartensis og Dendronotus yrjargul.
Dendronotus artcicus gartensis til venstre og Dendronotus yrjargul til høyre. Artene skilles primært fra hverandre på de tydelige parallelle brune linjene hos yrjargul, disse mangler hos gartensis som har små flekker. gartensis mangler også brune linjer på kanten av foten som yrjargul har. Fotomontasje ved Christian Skauge (CC-BY-SA 4.0), etter originalbeskrivelsene til Korshunova m.fl. (2021, 2023).

For ordens skyld, det er også små morfologiske forskjeller på D. arcticus arcticus og D. arcticus gartensis utover ytre pigmentering. Dendronotus arcticus arcticus finnes ikke i norske farvann, den finnes kun i arktiske farvvan øst for Barentshavet.

Den nye arten Dendronotus keatleyae ble først oppdaget da den skilte seg fra andre arter Dendronotus ved hjelp av DNA strekkoding. Viktor begynte å systematisere data på variasjon i morfologi, som ble fulgt opp av Kjetil og Viktor. Bernard Picton fant arten i Nord-Irland da han ble gjort oppmerksom på individer som skilte seg ut fra andre Dendronotus av Libby Keatley, som arten er oppkalt etter.

Dendronotus keatleyae er en ny art for vitenskapen. Kjennetegn på denne arten er tydelige hvite markeringer på tuppen av forgreningene i gjellene langs ryggen, og ofte små flekker hvit pigmentering på kroppen. Foto: modifisert etter originalbeskrivelsen i Korshunova m.fl. 2023 (CC-BY-SA 4.0).

Dendronotus keatleyae kan være lik D. frondosus. De to artene kan finnes på samme sted. Hos D. keatleyae er det godt markerte tydelige hvite, til dels matt hvite, tupper på gjellene langs ryggen, og noen få små hvite eller gulhvite pigmentflekker på kroppen. Begge deler mangler hos D. frondosus.

Nakensneglene Dendronotus keatleyae og Dendronotus frondosus.
Dendronotus keatleyae øverst og Dendronotus frondosus nederst. De to artene ligner hverandre men keatleyae har matt hvit pigmentering på tuppen av forgreningene på gjellene, og noen få små prikker hvit pigmentering på kroppen. Begge deler mangler hos frondosus. Legg merke til forgrening av tarmkanalen i den gjennomsiktige individet øverst. Fotomontasje ved Christian Skauge (CC-BY-SA 4.4), etter beskrivelsene i Korshunova m.fl. (2021, 2023).

Dendronotus er en slekt som etter hvert har mange arter i norske farvann, og mange kan være vanskelige å skille fra hverandre. En god beskrivelse på en del av disse ble gjort av Jussi Evertsen i en tidligere post. Det viser seg at bildet som der ble brukt og omtalt som D. yrjargul er en D. a. gartensis. Det viser at denne arten har vært funnet over lang tid i Trondheimsfjorden. Men er det funnet andre steder? Vi oppfordrer undervannsfotografer til å lete i arkiver og registrere eventuelle funn i artsobservasjoner.no med bilde.

Referanser

Korshunova T, Grøtan VV, Johnson KB, Bakken T, Picton BE, Martynov A. (2023) Similar ones are not related and vice versa – new Dendronotus taxa (Nudibranchia: Dendronotidae) from the North Atlantic Ocean provide a platform for discussion of global marine biodiversity patterns. Diversity 15(4): 504. https://doi.org/10.3390/d15040504

Korshunova T, Bakken T, Grøtan VV, Johnson KB, Lundin K og Martynov A (2021). A synoptic review of the family Dendronotidae (Mollusca: Nudibranchia): a multilevel organismal diversity approach. Contributions to Zoology 90: 93–153. https://doi.org/10.1163/18759866-BJA10014